Minilex - Lakipuhelin

Työsuhdeasunnon vuokraaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Työntekijän ja -antajan välinen sopimus asunnon käyttöoikeudesta voidaan tehdä tavallisena vuokrasopimuksena, työsuhdeasunnon vuokrasopimuksena tai vaikkapa sopimuksena palkkaetuasunnosta. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisella työsuhdeasunnolla tarkoitetaan sellaista työ- tai virkasuhteen perusteella vuokralle annettua asuinhuoneistoa, johon työnantajalla on määräämisvalta. Työnantajalla voi olla tämä määräämisvalta vuokranantajana tai esimerkiksi perustamansa säätiön välityksellä.

Erityispiirteenä työsuhdeasunnossa on näin työn ja asumisen kytkeminen toisiinsa. Työsuhdeasunnon vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokraoikeuttaan toiselle ilman vuokranantajan lupaa. Näin on säädetty juuri siksi, että asuminen on kytköksissä työ- tai virkasopimussuhteeseen. Ilman vuokranantajan lupaa vuokralainen saa kuitenkin käyttää asuntoaan perheensä kotina, ellei tästä aiheudu huomattavaa haittaa vuokranantajalle.

Vuokrasuhteen jatkaminen vuokralaisen kuoltua esimerkiksi vuokralaisen lesken toimesta edellyttää, että myös leski on työ- tai virkasuhteessa vuokralaisen työnantajaan. Samoin on säädetty vuokraoikeuden siirron osalta eli tällöinkin siirron saajan tulee olla työ- tai virkasuhteessa vuokralaisen työnantajaan, mikäli työnantaja antaa siis siirtoon luvan.

Vuokrasopimuksen perusteena olevan palvelussuhteen päätyttyä vuokranantaja saa korottaa vuokran määrää laissa tarkemmin säädetyn mukaisesti, mikäli vuokralainen edelleen asuu työsuhdeasunnossa. Tästä on voitu sopia osapuolten välillä toisinkin.

Niin vuokranantaja kuin vuokralainenkin saavat irtisanoa vuokrasopimuksen sen perusteena olleen työ- tai virkasopimuksen päättyessä. Näin on riippumatta siitä, mitä vuokrasopimuksessa on sovittu vuokrasuhteen kestosta tai irtisanomisajan alkamisesta. Vuokranantajan käytettävissä oleva irtisanomisaika on riippuvainen palvelussuhteen kestosta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa