Minilex - Lakipuhelin

Vuokralaisen hoitovelvollisuus huoneenvuokrassa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Vuokralaisen on noudatettava huolellisuutta huoneiston hoidossa. Jotta vuokranantaja voisi valvoa huoneiston kuntoa ja hoitoa, on vuokralaisella velvollisuus sopivana aikana näyttää huoneistoa vuokranantajalle.

Tavanomaisen kulumisen aiheuttama vahinko ei kuitenkaan kuulu vuokralaisen vastuulle, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta. Osapuolethan voivat sopia kunnossapitovastuusta myös toisin. Tavanomaisen kulumisen tulee aiheutua huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Huoneistoa on muutenkin käytettävä tähän tarkoitukseen uhalla, että vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen.

Vuokralainen vastaa vahingosta, jonka hän tahallaan tai laiminlyönnillään taikka muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle. Vastuu ulottuu myös vuokralaisen luvalla huoneistossa oleskelevan henkilön tahallaan, laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttamiin vahinkoihin. Poikkeuksena tästä on vuokranantajan toimesta tai huoneiston omistajan lukuun työskentelevän henkilön aiheuttama vahinko.

Asuinhuoneiston vuokrassa sellainen sopimusehto, jolla vuokralaisen korvausvelvollisuus sovitaan tätä ankarammaksi, on mitätön. Liikehuoneiston vuokrassa on mahdollista sopia vuokralaisen vastuun kasvattamisesta joiltakin osin, mutta ei esimerkiksi sen osalta, että vuokralainen vastaisi vuokranantajan tai huoneiston omistajan lukuun tehtävien töiden suorittamisesta huoneistossa.

Vahingonkorvausvelvollisuutta on mahdollista sovitella, mikäli korvausvelvollisuus muodostuisi muuten kohtuuttoman raskaaksi. Sovittelu tapahtuu kokonaisharkinnan perusteella, jossa huomioon otettavia seikkoja ovat muun muassa vahingonkorvausvelvollisen mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon tapahtuminen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa