Minilex - Lakipuhelin

Huoneiston vuokran kohtuullistaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Asuin- tai liikehuoneiston vuokrasuhteen kuluessa on kummallakin sopimusosapuolella, vuokranantajalla ja vuokralaisella, oikeus saattaa vuokran kohtuullisuus tuomioistuimen tutkittavaksi. Vaikka oikeus on molemmilla osapuolilla, yleensä vuokralainen tekee aloitteen vuokran kohtuullistamiseksi. Vaatimusta ei kuitenkaan voida panna vireille enää sen jälkeen, kun vuokrasuhde on päättynyt.

Asuinhuoneiston vuokrauksen osalta on säännelty, että tuomioistuin voi vaatimuksen johdosta alentaa tai korottaa vuokraa. Edellytysten puuttuessa sovittelulle vuokra jää voimaan sellaisena kuin se on. Vuokraa alennettaessa tuomioistuin voi harkintansa mukaan joko alentaa vuokraa tai muuttaa vuokran määräytymistä koskevaa ehtoa. Edellytyksenä on se, että vuokra olennaisesti ja ilman hyväksyttäväksi katsottavaa syytä ylittää alueella samanveroisten ja samaan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen käyvät arvot.

Soviteltaessa asiaa vuokranantajan eduksi tuomioistuin voi korottaa vuokraa tai muuttaa vuokrasopimuksen ehtoa vain, mikäli se on vuokrasopimuksissa noudatettavan hyvän tavan vastainen tai muuten kohtuuton.

Sekä asuin- että liikehuoneiston osalta on säädetty, että mikäli tuomioistuin muuttaa vuokran määrää tai sen määräytymisen ehtoa, sen tulee päättää, mistä ajankohdasta muutos tulee voimaan. Jos tuomioistuin päättää alentaa vuokraa, sen tulee samalla määrätä, onko ylimääräinen jo maksettu vuokra palautettava takaisin vuokralaiselle.

Pääsääntö on se, että palautus on määrättävissä vain alentamisvaatimuksen tiedoksiantamisen jälkeiseltä ajalta. Asuinhuoneiston, mutta ei liikehuoneiston, vuokrauksen osalta tästä voidaan poiketa, jos siihen on erityisen painavia syitä. Asuinhuoneistonkaan osalta palautusta ei ole milloinkaan mahdollista määrätä alentamisvaatimuksen tiedoksiantamista edeltänyttä vuotta aikaisemmalta ajalta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa