Minilex - Lakipuhelin

Alivuokraus vuokrasuhteen muotona


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Alivuokrasuhde on vuokrasuhde joka syntyy, kun vuokralainen luovuttaa osan vuokraamastaan huoneistosta toisen käytettäväksi vastiketta vastaan. Tämän tyyppitilanteen lisäksi alivuokrasuhde on kyseessä, kun muu kuin vuokralainen, esimerkiksi omistaja, luovuttaa osan hallitsemastaan huoneistosta toisen käytettäväksi vastiketta vastaan. Alivuokrasuhteessa huoneiston alkuperäinen vuokralainen eli alivuokranantaja jää myös itse asumaan huoneistoon. Myös omistaja jää hallinnoimaan osaa huoneistosta ollessaan alivuokranantajana.

Alivuokraukseen ei tarvita alkuperäisen vuokranantajan lupaa kahden edellytyksen täyttyessä: jos alivuokranantaja luovuttaa enintään puolet vuokraamastaan huoneistosta alivuokralaiselle, ja jos alivuokrauksesta ei aiheudu alkuperäiselle vuokranantajalle huomattavaa haittaa tai häiriötä. Mikäli nämä ehdot täyttyvät, alkuperäinen vuokranantaja ei voi kieltää tai estää alivuokrausta. Toisaalta vaikka nämä ehdot jäisivätkin täyttymättä, alivuokraus on mahdollista jos alkuperäinen vuokranantaja itse antaa siihen luvan.

Lain mukaan alivuokraa koskevia säännöksiä sovelletaan myös omakotitalon alivuokraukseen, kun kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä omakotitalossa oleva yksi kokonainen huoneisto annetaan alivuokralle. Tällöin edellytetään, että omakotitalon omistaja tai koko talon vuokralle ottanut tai muu haltija itse asuu toisessa huoneistossa.

Alivuokrasuhteessa vuokrasopimuksen solmivat vain alivuokranantaja ja alivuokralainen, eli alkuperäinen vuokranantaja ei ole alivuokrasuhteen osapuoli. Voimassa on siis yhtaikaa kaksi erillistä vuokrasuhdetta: alkuperäisen vuokranantajan ja alivuokranantajan välinen vuokrasuhde, sekä alivuokranantajan ja alivuokralaisen välinen alivuokrasuhde. Alivuokralaisen vuokraoikeus on kuitenkin riippuvainen alivuokranantajan omasta vuokraoikeudesta siten, että alkuperäisen vuokranantajan ja alivuokranantajan välisen sopimuksen purkautuminen tai irtisanominen päättää myös alivuokralaisen vuokrasuhteen. Alivuokranantaja on velvollinen viivytyksettä ilmoittamaan alivuokralaiselle oman vuokrasuhteensa päättymisestä korvausvelvollisuuden uhalla.

Alivuokrasuhde ei pääty ainoastaan alkuperäisen vuokranantajan ja alivuokranantajan välisen vuokrasuhteen päättymiseen, vaan alivuokranantaja ja alivuokralainen voivat itse purkaa tai irtisanoa alivuokrasopimuksen. Alivuokrasuhteen päättyminen ei millään tavoin vaikuta alkuperäiseen vuokrasuhteeseen.

Alivuokrasuhde on siis alivuokranantajan ja alivuokralaisen välinen vuokrasuhde, joka on voimassa erillisenä vuokrasuhteena alkuperäisen vuokranantajan ja alivuokranantajan välisen vuokrasuhteen rinnalla. Alivuokrasuhde on kuitenkin alkuperäiselle vuokrasuhteelle alisteinen siten, että alkuperäisen vuokrasuhteen päättyminen lakkauttaa samalla alivuokrasuhteen, mutta alivuokrasuhteen päättyminen ei johda alkuperäisen vuokrasuhteen lakkaamiseen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa