Minilex - Lakipuhelin

Lapsen sukunimen määräytyminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten vastasyntyneen lapsen sukunimi määräytyy. Säännöt vaihtelevat mm. sen mukaan, ovatko vanhemmat avioliitossa ja mitkä heidän sukunimensä ovat. Muissa artikkeleissa kerrotaan lapsen nimen muuttamisesta ja ottolapsen sukunimestä.

Jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi lapsen syntyessä, lapsi saa tämän sukunimen. Tällöin mitään valinnanvaraa ei ole. Heillä on yhteinen sukunimi ensinnäkin silloin, kun se on täysin sama, esimerkiksi molemmilla Järvinen. Myös silloin, kun toisella vanhemmalla on ns. kaksoisnimi, esimerkiksi Mäki-Järvinen, vanhemmilla on yhteinen sukunimi. Yhteinen sukunimi on luonnollisesti yleensä vain aviopuolisoilla.

Mikäli vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä, lapsi saa sen sukunimen, jonka vanhemmat ilmoittavat (ja joka jommallakummalla vanhemmalla on). Valinnanvaraa ei kuitenkaan ole, jos vanhemmilla jo on yhteisessä huollossa yhteinen alaikäinen lapsi: Täyssisaruksilla siis tulee olla sama sukunimi; uusperheissä näin ei tarvitse olla. Vanhemmat päättävät sukunimen valinnasta yhdessä, jos ovat molemmat lapsen huoltajia.

Valintatilanne voi olla sekä avio- että avopuolisoilla. Tosin silloin, kun lapsi syntyy avoliitossa, isyyden tunnustaminen voi kestää sen verran kauan, että lapselle tulee antaa äidin sukunimi. Lapsen sukunimi täytyy näet ilmoittaa väestötietojärjestelmään kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Lapsen nimi ilmoitetaan maistraatille, jonka toimialueella lapsella on kotikunta tai väestökirjanpitokunta. Ilmoituksen voi tehdä myös evankelis-luterilaiselle tai ortodoksiselle seurakunnalle, jonka jäsen lapsi on.

Laissa on varauduttu myös tilanteeseen, jossa vanhemmat eivät määräajassa muista ilmoittaa lapsen sukunimeä tai eivät pääse yhteisymmärrykseen. Jos lapsen valinnanvaraista sukunimeä ei ilmoiteta ajoissa, lapsi saa äitinsä sukunimen.

Kannattaa huomata, että nämä säännöt eivät lähtökohtaisesti riipu siitä, kuka on lapsen biologinen isä. On täysin mahdollista, että lapsi saa esimerkiksi äidin aviomiehen sukunimen, vaikka tämä ei biologisesti olekaan lapsen isä. Jos kuitenkin oletetun isän isyys myöhemmin kumotaan, hän voi toisinaan hakea lapsen nimen muuttamista; tätä käsitellään tarkemmin eri artikkelissa.

Lapsi siis saa automaattisesti vanhempiensa yhteisen sukunimen, tai saman sukunimen kuin täyssisarensa. Muussa tapauksessa vanhemmat voivat valita, kumman sukunimen lapsi saa; nämä tilanteet ovat avoliittojen vuoksi hyvin yleisiä. Tällöin valinta tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Sen jälkeenkin lapsen sukunimi voidaan muuttaa yksinkertaisesti ilmoituksella useissa tapauksissa; esimerkiksi myöhemmin naimisiin menevät vanhemmat voivat ottaa yhteisen sukunimen ja antaa sen lapsellekin.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa