Minilex - Lakipuhelin

Jokaisella on oltava etunimi ja sukunimi


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Nimilaissa säädetään nimivelvoitteesta. Se tarkoittaa, että jokaisella on oltava etunimi ja sukunimi. Tämä johtuu jo kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista. Niissä määrätään oikeudesta nimeen, koska käytännössä on huomattu, että nimettömät jäävät vaille useita yhteiskunnan palveluja.

Nimivelvoite on helppo ymmärtää. Jos ihmisillä ei olisi molempia nimiä, heitä olisi vaikea yksilöidä eli erottaa toisistaan. Tuttavat toki tuntisivat toisensa silloinkin, mutta myös viranomaisten olisi vaivalloista yksilöidä ihmisiä tehokkaasti. Tällöin olisi vaikea esimerkiksi jakaa sosiaalietuuksia tai hoitaa verotusta. (Toki Suomessa oli vielä 1900-luvun alussa paljon ihmisiä ilman sukunimeä, mutta se kertoo lähinnä sen ajan yhteiskunnan alkeellisuudesta.)

Henkilö, jolla ei jostain syystä ole sukunimeä, on velvollinen ottamaan sen. Laki on sama sille, jolla ei jostain syystä ole etunimeä. (Velvollisuuden laiminlyönnistä ei kuitenkaan seuraa sakkoa tai muuta rangaistusta.) Käytännössä Suomessa syntyvän lapsen nimi ilmoitetaan väestörekisteriin kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Vanhemmat voivat ilmoittaa nimen maistraatille tahi evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon papille.

Käytännössä Suomeen saapuu toisinaan ulkomailta henkilöitä, joilla ei ole etu- tai sukunimeä. Tällöin heidän tulee valita etu- ja sukunimi ja ilmoittaa se maistraatille. Vaikka ulkomailta tulevan henkilön nimi olisi suomalaiselle vaikea, sitä ei tarvitse muuttaa. Sen sijaan voidaan tarvita nimen transkriptiota eli muuntamista länsimaiseen aakkosjärjestelmään.

Ihmisellä tulee olla etu- ja sukunimi. Se on kätevä tapa yksilöidä ihmiset nyky-yhteiskunnassa. Jos henkilöllä ei jostain syystä ole etu- tai sukunimeä, hänen tulee ottaa se. Tarkempaa tietoa esimerkiksi nimen muuttamisesta saa muista artikkeleista ja lakimieheltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa