Minilex - Lakipuhelin

Lapsen sukunimen muuttaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lapsen sukunimeä voidaan monessa tilanteessa muuttaa alkuperäisestä, joko ilmoituksella tai hakemuksella. Ilmoitusmenettely on nopeampi ja yksinkertaisempi. Tässä artikkelissa esitellään eräitä tällaisia tilanteita.

Käytännössä on tavallista, että lapsi on syntynyt avoliitossa ja lapsen sukunimi on ilmoitettu ennen miehen isyyden vahvistamista. Tällöinhän lapsi on voinut saada vain äitinsä sukunimen. Vanhemmat voivat kuitenkin myöhemmin sopia, että alaikäisen lapsen sukunimi muutetaan isän nimeksi. Tästä voi päättää myös äiti ainoana huoltajana. Muutos tapahtuu ilmoituksella paikalliseen maistraattiin. Isyyden vahvistamisen perusteella lapsen sukunimi voidaan muuttaa ilmoituksella vain kerran.

Usein alaikäisen lapsen vanhemmat avioituvat ja ottavat yhteisen sukunimen. Jos he ovat yhdessä lapsen huoltajia, he voivat sopia, että lapsen nimi muutetaan heidän yhteiseksi sukunimekseen. Tämäkin käy päinsä ilmoituksella maistraattiin. Toisinaan uusperheessä voidaan muuttaa toisen puolison lapsen sukunimi puolisoiden yhteiseksi sukunimeksi. Tästä kerrotaan tarkemmin omassa artikkelissa; myös ottolapsen sukunimen muutoksesta on erillinen artikkeli.

On myös eräitä yleisiä tilanteita, joissa alaikäisen lapsen sukunimi muutetaan hakemusmenettelyssä. Jos lapsi tosiasiassa asuu erisukunimisen vanhemman luona, hänen sukunimensä muutetaan samaksi vanhemman hakemuksesta. Erinimisyyteen voi olla monia syitä: Avoliitossa syntynyt lapsi on esimerkiksi saanut äitinsä sukunimen, mutta asuu eron jälkeen isänsä luona. Tai lapsi on saanut avioliitossa vanhempiensa yhteisen sukunimen, mutta asuu eron jälkeen äitinsä luona, joka on vaihtanut sukunimekseen tyttönimensä.

Alaikäisen lapsen sukunimeä voidaan muuttaa alkuperäisestä. Niin tehdään usein, jos lapselle piti antaa sukunimi ennen isyyden tunnustamista, mutta hänelle myöhemmin halutaan isän sukunimi. Lapsen sukunimeä muutetaan usein myös, jos hänen vanhempansa myöhemmin avioituvat ja ottavat yhteisen nimen. Lapsen sukunimeä muutetaan tekemällä paikalliseen maistraattiin ilmoitus tai hakemus.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa