Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistö ennakkoperintönä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan perittävän tekemää vastikkeetonta suoritusta, joka on tehty perillisen hyväksi. Ennakkoperintönä voidaan lahjoittaa myös kiinteistöjä. Kiinteistöllä tarkoitetaan aluetta, joka merkitään kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi tilat ja tontit.

Kiinteistön lahjoitus on tehtävä kirjallisesti. Lahjakirjassa on mainittava lahjoittaja ja lahjansaaja sekä lahjoitettava kiinteistö. Kaupanvahvistajan on vahvistettava lahjoitus lahjoittajan ja lahjansaajan läsnä ollessa. Vaihtoehtoisesti lahjoitus voidaan tehdä sähköisessä järjestelmässä.

Kiinteistön luovutus voidaan katsoa osittain lahjaksi myös silloin, kun kiinteistö myydään reilusti alihintaan. Lahjan arvoksi katsotaan tällöin kiinteistön käyvän hinnan ja maksetun hinnan välinen erotus.

Mikäli kiinteistö annetaan rintaperilliselle, oletetaan se ennakkoperinnöksi, ellei lahjakirjassa ole toisin määrätty tai ellei olosuhteista voi toisin olettaa. Jos kiinteistö lahjoitetaan muulle kuin rintaperilliselle, katsotaan lahja ennakkoperinnöksi vain, mikäli olosuhteista voi päätellä, että näin on tarkoitettu. Lahjoitus katsotaan ennakkoperinnöksi myös silloin, kun lahjakirjassa on näin määrätty.

Mikäli kiinteistö katsotaan ennakkoperinnöksi, on se otettava huomioon perinnönjaossa, mikäli joku perillisistä näin vaatii. Tällöin ennakkoperinnön saajan perintöosasta vähennetään ennakkoperinnön luovutushetken arvo. Jos ennakkoperintö on suurempi kuin sen saajan perintöosa, ei ylimenevää osaa tarvitse palauttaa takaisin kuolinpesään, ellei ennakkoperintöä annettaessa ole niin määrätty. Koska kiinteistön lahjoitus tulee tehdä kirjallisesti, on maininta ennakkoperinnön palauttamisesta otettava lahjakirjaan, jotta kyseinen ehto olisi voimassa. Kiinteistö voidaan kuitenkin määrätä palautettavaksi jakoon vain viiden vuoden ajan lahjoituksesta lukien. Laki ei nimittäin salli yli viiden vuoden mittaisia purkavia ehtoja kiinteistön lahjoituksessa.

Kun kiinteistö annetaan ennakkoperintönä, tulee lahjoituksessa ottaa huomioon kiinteistöjä koskeva erityissääntely. Perinnönjakotilanteessa on taas otettava huomioon ennakkoperintöä koskeva perintöoikeudellinen sääntely. Mikäli ennakkoperinnöstä ja sen antamisesta syntyy epäselvyyttä, on syytä kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa