Minilex - Lakipuhelin

Etunimen hyväksymisen yleiset esteet


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ihmisen etunimi ei voi olla mikä tahansa, vaan nimilaissa säädetään eräitä esteitä. Tätä voi perustella esimerkiksi lapsen edulla: Etunimi, joka vanhemmista tuntuu hauskalta, osoittautuu usein lapselle kiusalliseksi. (Toki esteet soveltuvat myös, kun aikuinen hakee nimenmuutosta.) Etunimen hyväksymisen esteet jaetaan ehdottomiin ja harkinnanvaraisiin: Tässä artikkelissa esitellään niitä.

Ehdoton este muotoillaan laissa näin: Etunimeksi ei voida hyväksyä nimeä, joka on sopimaton tai jonka käyttö muutoin voi aiheuttaa ilmeistä haittaa. Esimerkiksi etunimiä Juudas ja Musti pidetään sopimattomina. Usein sopimattomia ihmiselle ovat mm. eläinten kutsumanimiä, tuotemerkkejä ja auton nimiä. Sopimattomuutta ei toisaalta pidä tulkita liian laajasti: Toisinaan maistraatit ovat pitäneet nimiä sopimattomina siksi, että niitä ei löydy almanakasta. Tämä linjaus ei perustu lakiin, vaan virkamiehen omaan tiukkapipoisuuteen.

Etunimen hyväksymiselle on myös harkinnanvaraisia esteitä, jotka syrjäytyvät, jos nimen puolesta esitetään hyviä perusteita. Ensinnäkään ei hyväksytä etunimeä, joka on muodoltaan ja kirjoitustavaltaan kotimaisen (suomen-, ruotsin- tai saamenkielisen) käytännön vastainen. Esimerkiksi nimeä Frank ei lähtökohtaisesti hyväksytä suomenkieliselle. Tämä este kuitenkin syrjäytyy, jos henkilöllä on esimerkiksi perhesuhteidensa vuoksi yhteys vieraaseen valtioon, jossa tällaista nimeä käytetään.

Pojalle ei saa antaa naisennimeä eikä tytölle miehennimeä. Tämä harkinnanvarainen este koskee luonnollisesti tilannetta, jossa ko. etunimi on vakiintunut toisen sukupuolen nimeksi. Jotkut harvinaiset nimethän eivät vielä ole sukupuolisidonnaisia. Este voi syrjäytyä esimerkiksi uskonnollisen tavan tai vieraaseen valtioon olevan yhteyden vuoksi. Esimerkiksi espanjankielisissä maissa on tavallista, että Maria on miehen (yleensä toinen) etunimi.

Etunimeksi ei voi antaa sukunimeä; este voidaan syrjäyttää pätevillä perusteilla. Lisäksi erikseen säädetään, että toisena etunimenä sallitaan ns. patronyymi tai matronyymi, joka muodostetaan isän tai äidin nimestä. Pojan etunimi voi siis olla esimerkiksi Matti Matinpoika.

Henkilöllä ei saa olla samaa näkyvää etunimeä kuin sisarella tai puolisisarella; este on harkinnanvarainen. Emman pikkusiskon etunimeksi voidaan siis antaa Lotta Emma, mutta ei Emma Lotta. Säännös koskee vain verisukulaisia, joten uusioperheessä ei tarvitse ryhtyä nimenmuutoksiin.

Etunimen hyväksymiselle säädetään eräitä esteitä. Ehdottomia esteitä ovat sopimattomuus ja ilmeinen haitta. Harkinnanvaraisia esteitä ovat mm. kotimaisen nimikäytännön vastaisuus ja sukupuolenvastaisuus. Ne voivat syrjäytyä uskonnollisen tavan, vieraaseen valtioon olevan liittymän tai muun pätevän syyn vuoksi. Nimiviranomaisen päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa