Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperintö rahana


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Rahana annettavan ennakkoperinnön ja rahalahjan välillä on tärkeää tehdä selvä ero verotuksellisten syiden sekä tietysti myös perinnönjaon vuoksi. Jos lahjana annetun rahasumman katsotaan olevan ennakkoperintöä, se huomioidaan varsinaisessa perinnönjaossa niin, että ennakkoperintönä annettu rahasumma lisätään vainajan pesään ja vähennetään se sitten ennakkoperinnön saajan perintöosasta.

Käytännössä ennakkoperintö on perittävän eläessään perilliselleen antama lahja, joka ei ole sen antajan varallisuuteen nähden tavanomainen. Lähtökohta on, että rintaperillisille annettavat lahjat katsotaan ennakkoperinnöksi, ellei lahjanantaja erikseen ilmaise, että kyseessä on lahja eikä ennakkoperintö. Sillä, miten ennakkoperintöoletus kumotaan ei ole väliä, vaan ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti ja milloin tahansa. Riitojen välttämiseksi ilmoitus kannattaa kuitenkin laatia kirjallisesti.

Tilanteessa, jossa kaikki rintaperilliset saavat suuruudeltaan samanarvoiset lahjat, niiden ei kuitenkaan yleensä katsota olevan ennakkoperintöä. Lahjakirjaan on kuitenkin tällöinkin viisainta tehdä selkeä merkintä luovutusten lahjaluonteesta.

Lahjana annettavaa rahasummaa ja rahana annettavaa ennakkoperintöä käsitellään verotuksellisesti eri tavoin. Ennakkoperinnöstä on aina sen luovutuksen yhteydessä maksettava lahjavero ja maksettu lahjavero vähennetään aikanaan maksettavaksi tulevasta perintöverosta. Perintöveron progressiivisen luonteen vuoksi ennakkoperintö voi kuitenkin nostaa maksettavaa perintöveroa. Luonnollisestikaan lahjaksi katsottua luovutusta ei huomioida perintöverotuksessa, paitsi silloin, kun lahja on annettu perittävän kuolemaa edeltävän kolmen vuoden aikana.

Toinen ero ennakkoperinnön ja lahjojen välillä ilmenee siinä, että perintövero tulee maksettavaksi yli 20 000 euron perintöosuudesta. Perintöverotuksessa on kaksi veroluokkaa, joista pienempi on muun muassa rintaperillisille ja aviopuolisolle ja suurempi puolestaan kaukaisemmille sukulaisille sekä vieraille. Lahjavero taas tulee maksettavaksi saman henkilön antamista lahjoista, joiden arvo kolmen vuoden aikana ylittää 4000 euroa. Kun tämä raja ylittyy, tulee lahjavero maksettavaksi lahjojen yhteenlasketun arvon perusteella.

Ennakkoperinnön antaminen rahana voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun joku perillisistä kaipaa rahallista tukea, mutta lahjoittaja haluaa kuitenkin huolehtia siitä, että kaikkia hänen perillisiään kohdellaan tasapuolisesti, ilman että yksi heistä saa rahallista etua muiden kustannuksella. Ennakkoperintösysteemin avulla perillisille perinnöstä kuuluvat osat muodostuvat perinnönjaossa saman suuruisiksi, huolimatta siitä, että joku heistä on saanut osansa – tai osan osastaan – jo aiemmin.

Ennakkoperintöön liittyvissä epäselvyyksissä kannattaa asiaa tiedustella lakimieheltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa