Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön verotus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perittävän elinaikana ennakkoperinnön käsite ei saa keskeistä merkitystä, vaan verotus toimitetaan normaalista lahjasta. Ennakkoperinnön asemaa saantona pidetään lahjana. Perittävän kuoltua ennakkoperinnön käsite muuttuu merkitykselliseksi perintöverotuksen ja perinnönjaon yhteydessä. Tällöin arvioitavaksi tulee se, mitkä perittävältä saaduista lahjoista (ja missä määrin) on otettava huomioon ennakkoperintönä, kun määriteltäviksi tulevat perillisten jako-osuudet. Ennakkoperintöä koskeva sääntely on löydettävissä perintökaaresta.

Verosäännökset eivät sisällä omaa ennakkoperinnön määritelmää, jonka vuoksi käytännössä ei ole mahdollista, että lahja huomioitaisiin perintöverotuksen yhteydessä ennakkoperintönä, mutta ei perinnönjakoa suoritettaessa. Perintöverotuksen toimittamisen yhteydessä pesän varoihin tulee lisätä sellainen lahja, joka perintökaaren sääntelyn mukaan on huomioitava perinnönjaossa. Mikäli lahjavero on aikanaan maksettu ennakkoperinnöstä, kyseinen summa vähennetään perintöverosta. Kaksinkertaisen veron maksaminen ei ole tarpeellista. Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että mitä ei todellisen perinnönjaon yhteydessä voida ottaa huomioon, sitä ei lähtökohtaisesti myöskään veroteta.

Kuten tavallisestakin lahjasta, ennakkoperinnöstä on maksettava lahjaveroa silloin, kun ennakkoperintö saadaan. Ero tavallisen lahjan ja ennakkoperinnön verotuksessa on löydettävissä lahjanantajan kuoleman jälkeisen perinnönjaon ja perintöverotuksen yhteydessä. Ennakkoperinnöstä tulee maksaa lahjaveroa, mutta lisäksi ennakkoperinnön osuus tulee huomioitavaksi myös perintöverotusta toimitettaessa.

Vaikka lahjoituksen ajankohdasta olisi kulunut jo pidempikin aika, kaikki ennakkoperinnöksi tulkittavat lahjat on lisättävä kuolinpesän varoihin perintöverotuksen toimittamisen yhteydessä. Ennakkoperinnöt on arvostettava lahjoitushetken mukaiseen arvoon, ei lahjan antaneen henkilön kuolinhetken mukaisen arvon perusteella. Ennakkoperinnöistä ja perinnönjättäjän omaisuudesta muodostuva yhteissumma tulee jakaa tasan kaikille perillisille. Näiden osuuksien perusteella määrätään perintövero perillisille. Niiden perillisten perintöverosta, jotka ovat saaneet ennakkoperintöä, vähennetään aiemmin maksetun lahjaveron määrä. Tilanteissa, joissa aiemmin suoritettu lahjavero on suurempi kuin perintövero, erotusta ei kuitenkaan makseta takaisin.

Mikäli kyse on muusta kuin ennakkoperinnöstä, eli niin sanotusta tavallisesta lahjasta, lahja huomioidaan lahjanantajan eli perinnönjättäjän kuoleman jälkeisessä perintöverotuksessa vain silloin, kun perillinen on saanut kyseisenlaisen lahjan perinnönjättäjän kuolemaa edeltävän kolmen vuoden aikana. Mikäli kyseessä on tänä ajankohtana saatu lahja, lahjan arvo lisätään perillisen perintöosuuteen ja tämän yhteissumman perusteella määrätään perintövero. Perintöveron määrästä vähennetään aiemmin maksettu lahjavero. Mahdollista erotusta aiemmin maksetun lahjaveron ja perintöveron välillä ei makseta takaisin. Verotusta koskevien epäselvyyksien selvittämiseksi on hyvä ottaa yhteyttä asiantuntevaan lakimieheen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa