Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön vähentämisen toimittaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennakkoperinnön vähentämistä koskee yleisohje, jonka mukaan rintaperillisen jako-osuudesta perittävän kuoleman jälkeen vähennetään hänen saamansa ennakkoperintö. Varsinaisten perintöosuuksien määräämistä varten pesän säästöön siis lisätään ennakkoperinnön arvo. Toisin sanoen perinnönjakoa toimitettaessa toimitaan aivan kuin ennakkoperinnön arvo yhä olisi jäämistössä. Jollei ennakkoperintöä voida kokonaan vähentää perillisen perintöosasta, arvoksi tulee niin suuri osa kuin siitä voidaan vähentää. Tämä tulee siis kysymykseen tilanteissa, joissa perittävän ennen kuolemaansa antaman ennakkoperinnön määrä on suurempi kuin perilliselle tulevan varsinaisen perinnön määrä.

Jos perillisen saama ennakkoperintö ja hänen perintöosansa ovat saman suuruiset, hän ei saa enää varsinaisessa perinnönjaossa mitään. Perillisen katsotaan tällöin saaneen koko perintöosansa ennakkoperintönä. Jos taas ennakkoperinnön määrä on pienempi kuin perinnöksi tuleva osuus, perillinen saa osakseen näiden erotuksen. Tällöin muiden perillisten kohdalla perinnönjako suoritetaan normaalin kaavan mukaan. Mikäli ennakkoperinnön määrä on suurempi kuin perintöosa, perillisen ei kuitenkaan tarvitse pääsäännön palauttaa ylimenevää osaa jäämistöön. Perittävä voi kuitenkin määrätä, että ennakon saajan on palautettava ylimenevä osa. Mikäli palautusta ei tarvitse tehdä, muiden perillisten perintöosia joudutaan vähentämään toisen perillisen ennakkoperinnön kustannuksella.

Vähennystä tehdessä ennakkoperinnön arvo määritetään sen mukaan, mikä arvo sillä oli omaisuutta vastaanotettaessa. Lain mukaan tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos asianhaaroista muuta johtuu. Säännös mahdollistaa siis kohtuullistamisen yksittäistapauksellisten olosuhteiden perusteella.

Jos ennakkoperintöä saanut perillinen kuolee ennen perinnön antajaa, ennakko tulee vähentää perillisen jälkeläisten perintöosista. Joskus tilanne voi vaatia, että perintö jaetaan eri sukuhaarojen kesken. Jos johonkin haaraan kuuluva perillinen on saanut ennakkoperintöä ja on sittemmin kuollut rintaperillisettä ennen perittävää, on hänen saamansa ennakkoperintö tällöin vähennettävä muiden samaan haaraan kuuluvien perintöosista. Tämä johtuu siitä, että ennakkoperinnön saaneelta vainajalta ei ole jäänyt jälkeensä rintaperillistä, joka saisi tulla hänen sijaansa perinnön saajana. Samaan haaraan kuuluville ei kuitenkaan voi tulla pienempää perintöosaa kuin silloin, jos ennakkoperinnön saaja olisi ollut elossa.

Ennakkoperinnön vähentämisen toimittaminen ei ole aivan yksinkertainen asia. Ennakkoperinnön vähentäminen tulee kuitenkin hoitaa tarkasti ja asianmukaisesti. Tämän vuoksi onkin hyvä turvautua lakimiehen apuun tarvittaessa. Lakipuhelimeen soittamalla saat asiantuntevia neuvoja lakimieheltä. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa