Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön vähentäminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennakkoperintö, joka on annettu rintaperilliselle ennen perittävän kuolemaa, tulee vähentää rintaperilliselle tulevasta perinnöstä, ellei muuta ole määrätty tai tarkoitettu. Tarkoitusta arvioidaan olosuhteiden perusteella. Rintaperilliselle annettu ennakkoperintö oletetaan näin ollen automaattisesti vähennettäväksi hänen perintöosuudestaan. Kun ennakkoperinnön saaja on muu perillinen, vähennys tehdään vain, jos niin on määrätty tai olosuhteiden perusteella voidaan niin katsoa tarkoitetun. Muulle kuin rintaperilliselle annettua lahjaa ei siis automaattisesti oleteta ennakkoperinnöksi, joka tulisi vähentää hänen perintöosuudestaan. Pääsääntönä myöskin on, että sellaisen tavanomaisen lahjan johdosta, jonka arvo ei ole epäsuhteessa antajan oloihin, ei tehdä vähennystä rintaperillisen perintöosuudesta.

Kun puolisoiden yhteiselle rintaperilliselle on annettu ennakkoperintöä jommankumman puolison avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta, tulee ennakkoperinnön arvo vähentää ensin kuolleelta puolisolta tulleesta perinnöstä. Jos kuitenkaan koko ennakkoperinnön arvoa ei ole mahdollista vähentää tästä, tulee sen loppuosa vähentää toiselta puolisolta jääneestä perinnöstä. Toisin sanoen, jos ennakkoperinnön arvo on ollut niin suuri, että sitä ei kokonaan voida vähentää ensin kuolleen puolison jälkeen jättämästä perinnöstä, ennakkoperintöä vähennetään lisäksi vielä myöhemmin kuolleen puolison jälkeen jättämästä perinnöstä siltä osin kuin sitä ei ole aikaisemmin pystytty vähentämään. Rintaperillistä koskeva sääntely koskee samalla tavoin myös ottolasta tai tämän jälkeläistä. Niissä tapauksissa, joissa ennakkoperintöä saanut perillinen on kuollut ennen perittävää, ennakko on vähennettävä hänen jälkeläistensä perintöosista.

Lapsipuolelle tai hänen rintaperilliselleen annettu ennakko avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta tulee vähentää sen puolison perinnöstä, jonka perillinen saaja on. Näin menetellään, mikäli muuta ei ole määrätty tai ei voida olosuhteiden perusteella päätellä tarkoitetun.

Kun ennakkoperintöä vähennetään perillisen perintöosuudesta, omaisuudelle on annettava pääsääntöisesti se arvo, joka sillä oli omaisuutta vastaanotettaessa. Jos kaikkea sitä, mitä perillinen on saanut ennakkoperintönä, ei voida vähentää hänen perintöosastaan, perillinen ei ole velvollinen palauttamaan erotusta, jos niin ei ole määrätty ennakkoa annettaessa. Perillinen on näin ollen kuitenkin velvollinen palauttamaan ennakkoperinnön arvon ja perintöosuuden arvon välisen erotuksen, jos perillinen on näin määrännyt ennakkoperintöä antaessaan.

Ennakkoperinnön vähentämiseen liittyvät seikat saattavat olla monimutkaisia ja hankalia. Kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen, jos ennakkoperinnön vähentämiseen perintöosuudesta liittyy kysymyksiä. Lakipuhelimeen soittamalla voit saada asiantuntevia neuvoja lakimieheltä.

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa