Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön kiistäminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennakkoperintö on perittävän eläessään perilliselle antama lahja tai lahjanluontoinen etuus, joka vähennetään lahjansaajan perintöosuudesta (perintöosasta tai lakiosasta) myöhemmin, kun perittävä on kuollut ja hänen omaisuutensa jaetaan hänen perillistensä kesken. Ennakkoperinnöstä säädetään perintökaaren 6. luvussa (Ennakkoperinnöstä). Tarkoituksena ennakkoperintösääntelyllä on se, että samalla perimysportaalla olevien perillisten oikeudellinen asema olisi mahdollisimman yhdenvertainen ja reilun tuntuinen. Ennakkoperintö otetaan huomioon perinnönjaossa vain, jos joku perillisistä vaatii sen huomioimista.

Perintökaaren sisältämät ennakkoperintöä koskevat olettamat riippuvat siitä, kenelle perittävä on eläessään antanut lahjan.

1. Jos lahjansaajana on rintaperillinen (perittävän jälkeläinen eli lapsi, lapsenlapsi jne.), lähtökohtaolettamana on, että kyseessä on ennakkoperintö. Tämän olettaman kumoamiseksi

a. perittävän täytyy varta vasten mainita, ettei lahjaa ole tarkoitettu ennakkoperinnöksi,

tai

b. lahjoittamisen olosuhteista on muutoin voitava päätellä, ettei kyseessä ole ennakkoperinnön antaminen.

2. Jos lahjansaajana on muu kuin rintaperillinen (eli kaikki muut paitsi perittävän jälkeläiset), lähtökohtaolettama on päinvastainen. Tällaisen henkilön saama lahja on ennakkoperintöä vain,

a. jos perittävä on lahjaan liittyen erikseen ilmoittanut sen olevan ennakkoperintöä,

tai

b. jos lahjoittamisen olosuhteista voidaan muutoin päätellä perittävän tarkoittaneen lahjan ennakkoperinnöksi.

(c. tästä säännöstä on pari hyvin rajattua poikkeusta, mutta niitä ei käsitellä tässä artikkelissa.)

Mainittujen sääntöjen valossa on selvää, että ennakkoperinnön kiistäminen on erilaista rintaperilliselle ja muille perillisille.

Muille kuin rintaperillisille ennakkoperintötulkinnan kumoaminen voi olla erittäin vaikeaa, jos lahjan on jollain perusteella todettu olevan ennakkoperintönä annettu. Tällöin saattaa olla esimerkiksi löytynyt perittävän kommentti, jossa on selvästi sanottu lahjan olevan ennakkoperintöä. Mahdotonta tällaisen ennakkoperintötulkinnan kumoaminen ei tietenkään ole. Perinnönsaaja voi esimerkiksi väittää ja todistaa perittävän kommentin (lahja on ennakkoperintöä) olevan väärennetty.

Kuten yllä luonnehdittiin, rintaperillisen lahjan ennakkoperintöolettama syntyy huomattavasti helpommin kuin muun perillisen saaman lahjan. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että tuo olettama on paljon helpommin kumottavissa. Rintaperilliselle ennakkoperinnön kiistäminen on siten helpompaa.

Rintaperillisen on pystyttävä löytämään ja esittämään todisteita siitä, ettei lahjaa tarkoitettu ennakolliseksi perinnön jakamiseksi. Paras mahdollinen todiste on luonnollisesti vahvistetusti juuri perittävän kirjoittama viesti, jossa ennakkoperintötulkinta suljetaan yksiselitteisesti ja luotettavasti pois. Toinen hyvä tapa kumota rintaperillisen ennakkoperintöolettama on osoittaa, että perittävä on antanut jälkeläiselleen vain pienen ja tavanomaisen lahjan (esimerkiksi syntymäpäivälahjan) tai rahaa jälkeläisen kasvatuksen tai koulutuksen mahdollistamiseksi. Ennakkoperintöolettama voidaan kumota myös osoittamalla perittävällä olleen kyseisen rintaperillisen suosimistarkoitus.

Tarkempaa tietoa esimerkiksi ennakkoperintöasioita sääntelevän perintökaaren 6. luvun sisältämistä moninaisista pykälistä saat lukemalla lisää artikkeleita Minilex.fi-sivulta. Voit myös ottaa yhteyttä lakimiehiimme, jotka avustavat Sinua auliisti hankalissakin oikeudellisissa ongelmissa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa