Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön käypä arvo


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan perittävän elinaikana perilliselle annettua lahjaa tai lahjanluontoista etuutta. Ennakkoperinnön luonne ja lahjanantajan eli perittävän tarkoitus voi olla pääteltävissä olosuhteiden perusteella tai mahdollisesti lahjakirjan mainintojen pohjalta. Vaikka lahjanantajan tarkoitus ja lahjan kohde eivät jäisi epäselviksi, lahjana annetun omaisuuden arvon määritteleminen saattaa osoittautua haastavaksi tehtäväksi.

Ennakkoperintöjärjestelmä saattaa tietyissä tapauksissa johtaa epätäsmälliseen tasajakoon perittävien kesken. Järjestelmän perimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin yhdenvertaisen kohtelun takaaminen kaikille samassa asemassa perimysjärjestyksessä oleville perillisille. Yhtenä eriarvoisuuteen johtavana tekijänä voidaan pitää sitä, että lähtökohtaisesti ennakkoperintö on arvostettava luovutushetken arvoon, eikä lahjanantajan kuolinhetken mukaiseen arvoon. Kun ennakkoperintö on arvostettu luovutushetken mukaisen arvon mukaan, inflaatio vaikuttaa ennakkoperintönä saatavan omaisuuden arvoon. Eriarvoisuus saattaa muotoutua olennaiseksi ja merkittäväksi, sillä ennen perinnönjättäjän kuolemaa annetut ja ennakkoperintönä pidettävät lahjat ja vastaavasti lahjanluontoiset etuudet on saatettu antaa huomattavan kauan aikaa sitten ennen kuolemantapausta. Ennakkoperinnöillä ei siten ole olemassa ajallista takarajaa.

Poikkeuksellisissa tilanteissa ennakkoperinnölle annettava käypä arvo ei pohjaudukaan luovutushetken mukaiseen arvoon. Tällainen tilanne voi tulla kysymykseen muun muassa silloin, kun useampi perillinen on saanut samankaltaista omaisuutta eri ajankohtina. Lahjan arvo on myös saattanut alentua muusta syystä kuin ikääntymisen tai käytön vuoksi (esimerkiksi talouslaman myötä alentuneet osakkeet). Riski arvonalenemisesta kuuluu luovutushetkestä eteenpäin perilliselle, mutta tästä huolimatta ei ole tarkoituksenmukaista, että tasajaon periaatteesta poikettaisiin huomattavasti. Tietyissä tapauksissa on siten mahdollista arvostaa omaisuus myös perinnönjättäjän kuolinhetken mukaiseen arvoon.

Mikäli luovutushetkellä ei ole toisin määrätty, ennakkoperinnän saajalla ei ole velvollisuutta palauttaa saamaansa etuutta kuolinpesään. Tällaista palautusta ei voida edellyttää tehtäväksi edes siinä tapauksessa, että ennakkoperinnön saaja olisi saanut perintöosansa ylittävän etuuden. Tällöin perillisellä ei kuitenkaan ole oikeutta saada pesästä mitään. Ennakkoperinnön ollessa ylisuuri ja perillisten ollessa yhtä läheistä sukua, jäämistö jaetaan muiden perillisten kesken. Ennakkoperinnön käyvän arvon määrittäminen saattaa poiketa huomattavastikin eri tapausten välillä, eikä tällaisen arvon määrittäminen ole aina helppoa. Tarvittaessa on suositeltavaa turvautua ammattilaisen apuun.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa