Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön käsite ja merkitys


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennakkoperintö tarkoittaa lahjaa, jonka perittävä eläessään lahjoittaa perilliselleen. Ennakkoperintö on jäämistöoikeudellisesti tärkeä käsite siksi, että se vaikuttaa lakiosan ja perintöosan suuruuteen perintöä jaettaessa. Ennakkoperintö voidaan siis vähentää sen saajan perintöosuudesta. Lisäksi on hyvä huomata, että ennakkoperintöä vähennettäessä perillisen perintöosuudesta omaisuudelle on annettava ja merkittävä se arvo, joka lahjalla oli sitä vastaanotettaessa, jollei asianhaaroista johdu muuta.

Ennakkoperintönä on siis lain mukaan pidettävä sitä lahjaa, minkä perittävä on eläessään antanut rintaperilliselleen, ellei muuta ole määrätty tai olosuhteiden perusteella katsottava tarkoitetun. Näin ollen ennakkoperinnön arvo vähennettävä sen saaneen rintaperillisen perintöosuudesta. Ennakkoperintö siis vähentää perillisen perintöosuutta, jonka hän saa perittävän kuoleman jälkeen. Ennakkoperinnöllä perillisen katsotaan saaneen osan perinnöstään jo ennen perittävän kuolemaa, kuten ennakkoperinnön käsite kertookin. Rintaperillisellä tarkoitetaan vainajan lapsia ja heidän lapsiaan. Lisäksi kaikkia ennakkoperintöä koskevia sääntöjä, jotka liittyvät rintaperilliseen, on sovellettava myös perittävän ottolapseen tai tämän jälkeläiseen.

Ennakkoperintö voi myös vaikuttaa tilanteessa, jossa arvioidaan eloonjääneen puolison eli lesken antamien lahjojen vaikutusta hänen omaisuutensa arvoon. Ensin kuolleen puolison perilliset voivat saada vastiketta, mikäli lesken omaisuus on vähentynyt tuntuvasti hänen antaessaan ennakkoperintöjä, jos leski ole riittävästi huomioinut ensin kuolleen puolison perillisten oikeuksia.

Ennakkoperintönä ei tule pitää niitä varoja, jotka äiti tai isä on laittanut lapsensa elättämiseen, koulutukseen tai kasvatukseen. Näitä kustannuksia ei voida vähentää lapsen perintöosasta. Tavanomaisia kasvatus-, koulutus- tai elätyskustannuksia ei siis katsota ennakkoperinnöksi. Vähennys lapsen perintöosuudesta on tehtävä silloin, kun lapsen kouluttamiseen on laitettu erityisiä kustannuksia suhteessa perheen oloihin. Tällainen tilanne saattaa olla esimerkiksi silloin, jos lapselle on kustannettu erityisen kallis koulutus ulkomailla. Tällöinkin vähennys lapsen perintöosuudesta mitoitetaan olosuhteisiin nähden kohtuulliseksi. Edellä mainituista säännöistä huolimatta, perittävä on myös voinut määrätä erikseen testamentissa, että lapsen elatukseen ja koulutukseen laitetut kustannukset on vähennettävä tämän perinnöstä. Tätä määräystä noudatetaan silloin, kun vähennyksen tekemistä voidaan pitää olosuhteisiin katsoen kohtuullisena.

Perintöosan vähennystä ei myöskään voi aiheuttaa sellainen tavanomainen lahja, joka ei ole epäsuhteessa antajansa oloihin. Tavanomaisen lahjan käsite on tulkinnanvarainen, jonka vuoksi sitä tulee aina tarkastella yksittäistapauksellisesti. Sellaisena voidaan kuitenkin pitää esimerkiksi syntymäpäivälahjoja tai muita taloudellisia avustuksia, jotka eivät ole erityisen arvokkaita, kun otetaan huomioon lahjanantajan taloudelliset olot. Ennakkoperintöä koskevat tulkintakysymykset saattavat olla monimutkaisia ja tulkinnanvaraisia. Jotta ennakkoperintöä koskevat asiat tulevat asianmukaisesti ja varmasti oikein hoidetuksi, kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa