Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön huomioiminen perinnönjaossa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Mahdolliset ennakkoperinnöt tulee ottaa huomioon perinnönjakoa toimitettaessa. Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjoitusta tai vastaavasti lahjanluontoista etuutta, jonka perittävä on elinaikanaan antanut perilliselle. Perinnönjako on toimitus, jonka yhteydessä kuolinpesän omaisuus jaetaan pesän perillisten kesken. Perinnönjakoa ja sen yhteydessä mahdollisesti tehtävää ennakkoperinnön huomioimista varten on laadittu melko yksityiskohtaisiakin säädöksiä.

Tavanomaisia kustannuksia, joita voivat olla muun muassa elatus-, koulutus-, ja kasvatuskustannukset, ei lähtökohtaisesti oteta lapsen ennakkoperintönä huomioon. Mikäli esimerkiksi koulutuskustannukset ovat muodostaneet perheen kokonaistaloudelle tarpeeksi huomattavana pidettävän rasitteen, voi olla tarpeellista tehdä vähennys perinnöstä kohtuulisuuden nimissä. Tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei tavanomaisena pidettäviä lahjoja huomioida ennakkoperintönä.

Perittävä voi testamentilla määrätä, että rintaperillisen perinnöstä on tehtävä vähennys hänen koulutukseensa, kasvatukseensa ja elatukseen sijoitettujen erityisten kustannusten vuoksi. Lähtökohtaisesti tällaista perittävän määräystä on kohtuullisesti noudatettava.

Mikäli jommankumman puolison avio-oikeuden alaan kuuluvasta omaisuudesta on annettu puolisoiden yhteiselle rintaperilliselle ennakkoperintöä, on tämä ennakkoperintö vähennettävä ensin kuolleen puolison jättämästä perinnöstä. Tilanteissa, joissa koko arvon vähentäminen tästä toiselta puolisolta jääneestä perinnöstä on mahdotonta, tulee loppuosa vähentää toiselta puolisolta jääneestä perinnöstä. Mikäli kyse on vain toisen puolison lapselle annetusta ennakkoperinnöstä, joka on annettu avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta, ennakkoperintö tulee vähentää saajan perintöosasta toisen puolison jälkeen. Ennakkoperintöjä ei oteta perinnönjaossa huomioon automaattisesti, vaan sitä tulee erikseen vaatia.

Mikäli perillinen, joka on saanut ennakkoperintöä, kuolee ennen perittävää, tulee ennakko-osuus vähentää hänen jälkeläisilleen kuuluvista perintöosista. Tapauksissa, joissa perintöä on jakamassa useampi sukuhaara, tulee ilman jälkeläisiä kuolleen ja ennakkoperintöä saaneen sukuhaaran edustajan ennakkoperintö vähentää kyseessä olevan sukuhaaran perintöosasta.

Kun ennakkoperintöä pyritään arvottamaan perinnönjaon yhteydessä, on ennakkoperintönä saadulle omaisuudelle annettava luovutushetken mukainen arvo (ei perinnönjättäjän kuolinhetken mukainen). Perillisellä ei ole velvollisuutta palauttaa ylisuuren ennakkoperintönsä ja perintöosansa väliin jäävää erotusta kuolinpesään. Ennen perintöosien suuruksien laskemista on jäämistöön lisättävä ennakkoperintöjen arvo. Mikäli epäselvyyksiä ennakkoperintöjen tai perintöosuuksien laskemisessa ilmenee, on hyvä kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa