Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön edut


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennakkoperinnön antamisella voi joissakin tilanteissa olla monia etuja, sillä voi esimerkiksi huolehtia siitä, että perilliset tulevat tasapuolisesti kohdelluiksi perinnönjaossa, jos joku heistä tarvitsee esimerkiksi taloudellista tukea ennen kuin perinnönjako on ajankohtainen.

Lahjan ja ennakkoperinnön välinen ero ei ole aina selkeä. Ennakkoperinnöksi ei esimerkiksi katsota lahjan antajan varallisuuteen nähden tavanomaisena pidettävää lahjaa, mutta sen sijaan omaisuuden myynti perilliselle selvästi sen käypää hintaa edullisemmin katsotaan ennakkoperinnöksi. Rintaperillisille annettavat lahjat katsotaan ennakkoperinnöksi, ellei lahjanantaja ilmaise ettei kyseessä ole ennakkoperintö. Ennakkoperintöoletuksen voi kumota vapaamuotoisesti ja milloin tahansa, mutta riitojen välttämiseksi kirjallinen muoto on suotava.

Kuitenkin jos kaikille rintaperillisille annetaan suuruudeltaan samanlaiset lahjat, kyseessä ei yleensä katsota olevan ennakkoperintö, mutta tässäkin tapauksessa selkeintä on mainita luovutuksen lahjaluonteesta selkeästi lahjakirjassa.

Ennakkoperinnön ja lahjan erottaminen toisistaan on oleellista verotuksellisten syiden sekä tietysti tulevaisuuden perinnönjaon kannalta. Jos jonkin lahjan katsotaan olevan ennakkoperintöä se otetaan huomioon perinnönjaossa lisäämällä sen arvo vainajan pesään ja vähentämällä sama arvo ennakkoperinnön saaneelle tulevasta perintöosasta.

Ennakkoperinnöstä on kuitenkin maksettava lahjavero silloin kun se luovutetaan. Maksetun lahjaveron määrä taas vähennetään aikanaan maksettavasta perintöverosta, joka kuitenkin voi kasvaa jos ennakkoperintönä annetun omaisuuden arvo on riittävä nostamaan progressiivista perintöveroa. Kuitenkaan lahjaksi katsottua luovutusta ei huomioida perintöverotuksessa, ellei lahjaa ole annettu perittävän kuolemaa edeltävän kolmen vuoden aikana.

Eroja lahjojen ja perinnön välillä on myös siinä, että perintöveroa maksetaan yli 20 000 euron perintöosuudesta ja lahjaveroa puolestaan saman henkilön antamista lahjoista, joiden arvo ylittää kolmen vuoden aikana 4000 euroa. Rajan ylittyessä lahjaveroa maksetaan lahjojen yhteenlasketun arvon perusteella. Perintöverotuksessa puolestaan on kaksi veroluokkaa, pienempi vero koskee muun muassa rintaperillisiä sekä aviopuolisoa ja suurempi taas kaukaisempia sukulaisia sekä vieraita.

Vaikka ennakkoperinnön antamiseen liittyykin monia huomioonotettavia seikkoja on se kuitenkin kätevä keino auttaa esimerkiksi yhtä perillistä taloudellisessa ahdingossa ilman, että apu koituisi muiden perillisten vahingoksi. Ennakkoperintöön liittyvissä epäselvyyksissä kannattaa asiaa tiedustella lakimieheltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa