Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön antaminen sukupolven yli


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjaa, jonka perittävä antaa eläessään rintaperilliselleen tai muulle perilliselle. Ennakkoperintö otetaan huomioon perinnönjaossa ja se vaikuttaa sekä perintöosan että lakiosan suuruuteen. Ennakkoperintönä ei pidetä lahjaa, joka on lahjanantajan olosuhteisiin nähden tavanomainen. Ennakkoperintö otetaan huomioon laskennallisena lisäyksenä perittävän kuoleman jälkeen, kun määritetään perittävän arvomääräistä perintöosaa.

 Ennakkoperintöolettamalla tarkoitetaan sitä, että perittävän eläessään rintaperilliselleen antamaa lahjaa pidetään automaattisesti ennakkoperintönä, jos perittävä ei ole muuta määrännyt tai olosuhteisiin nähden ei katsota muuta olevan tarkoitettu. Rintaperillisiä ovat perittävän suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset eli hänen lapsensa. Rintaperillisen kuoltua tulevat hänen sijaansa perittävän lapsenlapset.

Ennakkoperintöolettama on voimassa vain silloin, kun lahjan saaja on lahjan antamishetkellä perittävän lähin perillinen. Näin ollen lahja, jonka isovanhemmat antavat oman lapsensa eläessä lapsenlapselleen, ei ole ennakkoperintöä. Jos perittävän oma lapsi on kuollut, pidetään lapsenlapsen saamaa lahjaa ennakkoperintönä. Tässä tapauksessa lapsenlapsi on perittävän lähin perillinen. Lahjanantajalla on kuitenkin mahdollisuus sisällyttää lahjaan ehto, jonka mukaan lapsenlapselle annettu lahja tulee ottaa huomioon ennakkoperintönä siinä tapauksessa, että lahjanantajan oma lapsi kuolee ennen perittävää.

Omaisuuden siirtämiseen sukupolven yli on myös muita mahdollisuuksia, joita ovat esimerkiksi sukupolven ohittava testamentti sekä perinnöstä luopuminen. Parhaan vaihtoehdon löytämiseksi on suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen.

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa