Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön antaminen lapselle


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennakkoperintö tarkoittaa lahjaa, jonka perittävä antaa eläessään rintaperilliselle tai muulle perilliselle. Rintaperillinen on perittävän vainajan jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa eli esimerkiksi tämän lapsi ja lapsen lapset. Myös adoptiolapsi rinnastetaan rintaperilliseen. Ennakkoperintö on jäämistöoikeudellisesti tärkeä käsite, koska se vaikuttaa perintöosan ja lakiosan suuruuteen perintöä jaettaessa.

Rintaperillisen saama lahja oletetaan ennakkoperinnöksi, jollei perittävä ole määrännyt toisin tai olosuhteiden perusteella on katsottava niin tarkoitetun. Olettamus perustuu siihen, että normaalitapauksessa perittävän ei katsota haluavan suosia yhtä rintaperillistään tai adoptiolastaan toisten perillisten kustannuksella. Jos voidaan näyttää, että lahjan antajalla on ollut suosimistarkoitus, kumoutuu olettama pois.

Ennakkoperinnöksi ei oleteta lahjaa, jonka on saanut muu perillinen kuin rintaperillinen, jollei perittävän näytetä muuta määränneen tai olosuhteista voida päätellä, että luovutus on tarkoitettu ennakkoperinnöksi. Myös tämä olettama voidaan kumota vastanäytöllä.

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2010:57 katsonut, ettei lahja voi olla ennakkoperintöä, jos lahjansaaja ei ole lainkaan perillisasemassa. Näin ollen lahjaa, joka on esimerkiksi annettu hyväntekeväisyyteen, ei voida ottaa ennakkoperintönä huomioon. Tällä lahjalla voi olla kuitenkin muita vaikutuksia. Se voi esimerkiksi vaikuttaa lakiosan suuruuteen. Tällaisessa tapauksessa onkin suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Lasten koulunkäynnistä vanhemmille aiheutuvien tavanmukaisten kustannusten katsotaan kuuluvan vanhempien elatusvelvollisuuden piiriin, eikä niitä voida näin ollen vähentää ennakkoperintönä. Erityisen suuria koulutukseen uhrattuja kustannuksia voidaan kuitenkin pitää ennakkoperintönä, jos lapsen täytettyä 18 vuotta vanhemmat ovat tätä avustaneet. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa