Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvoja ja ennakkoperintö


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjaa tai lahjanluontoista etuutta, jonka perittävä on elinaikanaan antanut perilliselle. Ennakkoperinnön arvo on otettava huomioon perinnönjaon yhteydessä. Ennakkoperinnöstä tulee suorittaa normaali lahjavero. Edunvalvojalla sen sijaan tarkoitetaan henkilöä, joka edustaa vajaavaltaista niissä asioissa, joissa hän ei itse syystä tai toisesta (yleensä alaikäisyys tai terveydellinen syy) ole oikeustoimikelpoinen. Edunvalvojan määrää holhousviranomainen. Edunvalvojan palkkion suuruus on kytköksissä päämiehen tuloihin ja varallisuuteen, sekä hoidon vaativuuteen.

Säännösten mukaan edunvalvojalla ei ole oikeutta lahjoittaa päämiehen omaisuutta. Päämies voi itse lahjoittaa omaisuuttaan, mutta vain silloin, kun hän ymmärtää asian merkityksen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu lahjoittamisen osalta. Tilanteissa, joissa valvottava on aikeissa lahjoittaa omaisuuttaan, edunvalvojan tulee varmistua valvottavan ymmärryskyvystä ja oikeustoimikelpoisuudesta. Tarvittaessa edunvalvojan velvollisuutena on hankkia lausunto ja arvio valvottavan tilanteesta esimerkiksi häntä hoitavalta erikoislääkäriltä.

Tilanteissa, joissa valvottavan tarkoituksena on lahjoittaa omaisuutta edunvalvojalleen, tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Väärin hoidetusta lahjoitustapauksesta saattaa koitua vahinkoa valvottavalle, sekä ongelmia edunvalvojalle. Todistusongelmien välttämiseksi olisi hyvä ottaa lahjoitustilanteeseen mukaan riippumaton todistaja, joka voi olla esimerkiksi täysin ulkopuolinen asianajaja. Maistraatille vuosittain tehtävään vuositiliin on hyvä liittää selvitys mahdollisesta lahjoituksesta, sekä lääkärin antamasta lausunnosta. Valitettavan yleisiä ovat tapaukset, joissa lahjoitettu omaisuus joudutaan palauttamaan antajalleen epäselvyyksien vuoksi. Mahdollisesti edunvalvojalle saattaa koitua myös korvausvastuu niiden vahinkojen perusteella, jotka ovat aiheutuneet lahjoituksesta. Edunvalvojaa koskevien lahjoitusten yhteydessä tulee olla erittäin huolellinen ja tarvittaessa on suositeltavaa kääntyä alan ammattilaisen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa