Minilex - Lakipuhelin

Leasingsopimuksen purkaminen - KKO:2015:26

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Leasing
    Sopimus
    Sopimuksen tulkinta
    Sopimuksen purkaminen

Tapauksessa KKO:2015:26 A Oy eli tapauksen vuokralleottaja oli tehnyt rahoitusyhtiö B Oyj:n kanssa vuokrasopimuksen puhelinjärjestelmän hankkimisesta rahoitusleasingjärjestelyiden avulla. Järjestelmän toimitti A:lle tilaussopimuksen perusteella myyjä C Oy. 31.5.2009 tehdyn vuokrasopimuksen mukaan rahoitusyhtiö oli siis ostanut vuokralleottajan valitsemat laitteet myyjältä vuokrattavaksi vuokralleottajalle. Vuokra-aika oli ollut 60 kuukautta ja vuokra 1211 euroa kuukaudessa. Myyjä oli asetettu konkurssiin 27.11.2009.

Vuokralleottaja ilmoitti maaliskuulle 2010 päivätyssä reklamaatiokirjeessä rahoitusyhtiölle, että toimituksesta puuttuivat kaksi reititintä sekä niihin liittyvät tietoliikennepalvelut, ja vaati vuokrasopimuksen purkua ja maksettujen vuokrien palautusta. Vuokralleottaja jätti vuokran maksamatta 15.4.2010 alkaen ja rahoitusyhtiö purki vuokrasopimuksen 1.6.2010 maksulaiminlyönnin vuoksi. Tämän jälkeen vuokralleottaja ilmoitti purkavansa sopimuksen puutteellisen toimituksen vuoksi.

Rahoitusyhtiö vaati kanteessaan käräjäoikeudelle, että vuokralleottaja velvoitetaan suorittamaan sille sopimukseen perustuvia vuokria, vakuutusmaksuja sekä laskutuspalkkioita ja vuokrasopimukseen perustuvaa vahingonkorvausta ja irtisanomis- sekä perintäkuluja. Vaadettaan yhtiö perusteli sillä, että vuokralleottaja oli laiminlyönyt sopimuksenmukaisten vuokrien maksun 15.4.2010 alkaen, joten rahoitusyhtiöllä oli yleisten sopimusehtojen perusteella oikeus purkaa sopimus.

Vuokralleottaja vaati rahoitusyhtiön kanteen hylkäämistä ja vuokrasopimuksen vahvistamista päättyneeksi sen purkamisilmoituksella 14.6.2010. Lisäksi vuokralleottaja vaati, että rahoitusyhtiö velvoitetaan maksamaan vahingonkorvausta tai myöntämään hinnanalennusta maksetuista vuokrista. Vaatimuksiaan vuokralleottaja perusteli sillä, ettei rahoitusyhtiöllä ollut oikeutta purkaa vuokrasopimusta, mutta sillä itsellään sellainen oikeus oli toimituksen puutteellisuuden vuoksi, sillä puhelinjärjestelmä ja tietoliikennepalvelut muodostivat kokonaisuuden.

Käräjäoikeuden katsoi, että yleisten sopimusehtojen mukaan ja sillä perusteella, että vuokralleottaja oli toimituksen tapahduttua hyväksynyt sen, ei rahoitusyhtiöllä ei ollut velvollisuutta perehtyä tarkemmin vuokrauksen kohteeseen eikä syytä vaatia myyjän ja vuokralleottajan välisiä sopimuksia nähtäväkseen. Rahoitusyhtiö ei siis syyllistynyt sopimusrikkomukseen, eikä - huomioiden vuokralleottajan oikeussuojakeinot myyjää vastaan ja rahoittajan asema vuokrauksessa - vastuunrajoitusehtojen soveltamisen voinut katsoa johtaneen kohtuuttomuuteen. Vuokralleottajalla ei siten ollut oikeutta purkaa sopimusta. Käräjäoikeus velvoitti vuokralleottajan rahoitusyhtiön kanteen mukaisiin suorituksiin ja hylkäsi vuokralleottajan vastakanteen.

Hovioikeus kuitenkin katsoi, että asiassa vuokrasopimuksen mukaisten vastuunrajoitusehtojen soveltamisen johtaisi kohtuuttomuuteen ja sovitteli vuokrasopimuksen ehtoja siten, etteivät vastuunrajoitusehdot tulleet sovellettaviksi ja vuokralleottajalla oli siten ollut oikeus pidättyä vuokran maksamisesta ja purkaa sopimus. Hovioikeus siis kumosi käräjäoikeuden tuomion, hylkäsi rahoitusyhtiön kanteen ja vahvisti vuokrasopimuksen päättyneeksi 14.6.2010.

Rahoitusyhtiölle myönnettiin valituslupa korkeimpaan oikeuteen ja valituksessaan se vaati, että hovioikeuden tuomio kumotaan. Korkein oikeus punnitsi asiassa sitä, onko vuokrasopimuksen kohteena ollut laitteiden lisäksi myös palveluita, sekä sitä, onko yhtäältä rahoitusyhtiöllä ollut oikeus purkaa vuokrasopimus vuokranmaksun laiminlyönnin vuoksi ja onko toisaalta myös vuokralleottajalla ollut oikeus purkaa sopimus vuokrakohteen virheen perusteella.

Arvioinnissaan korkein oikeus päätyi muuttamaan hovioikeuden tuomiota siten, että sopimus todetaan päättyneeksi 1.6.2010 ja A Oy velvoitetaan suorittamaan B:lle vuokrasopimukseen perustuvat vuokraerät. B Oy taas vapautetaan maksamasta A:lle sen maksamia vuokria perusteettoman edun palautuksena. Muilta osin korkein oikeus jätti hovioikeuden tuomion ennalleen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]