Minilex - Lakipuhelin

Kotietsintä - KKO:2014:57

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Pakkokeino
    Etsintä
    Kotietsintä
    Oikeudenkäyntimenettely
    Tutkimatta jättäminen

Tapauksessa oli kyse kotietsinnän edellytyksenä olevaa rikosepäilyä koskevan "syytä epäillä" -kynnyksen arvioimisesta ja huumausaineen käyttörikosepäilyn vuoksi yöaikaan toimitetun kotietsinnän menettelyn asianmukaisuudesta. Kyse oli myös kotietsinnästä aiheutuneen vahinkoa koskevan korvausvaatimuksen tutkimisesta. A:ta epäiltiin rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.

Lain mukaan yleinen tai erityinen kotietsintä saadaan toimittaa rikoksesta epäillyn hallinnassa olevassa paikassa, jos on syytä epäillä, että tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta. Lisäksi tulee voida olettaa, että etsinnässä voidaan olettaa löytyvän tutkittavana olevaan rikokseen liittyvää omaisuutta.

Käräjäoikeus totesi, että A:ta oli epäilty rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on kuusi kuukautta vankeutta. Epäilty rikos, asiassa esitetyt olosuhteet sekä kotietsinnän tarkoitus huomioon ottaen kotietsinnän toimittamiselle oli käräjäoikeuden mukaan katsottava olleen pakkokeinolain mukaiset edellytykset. Näin ollen oli menetelty lain mukaan.

Myös hovioikeus oli asiassa samaa mieltä. Asiassa ei ollut tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella kotietsinnän toimittamisessa olisi menetelty lain säännösten vastaisesti. Lisäksi aamuyöstä oli aihetta tehdä kotietsintä, koska epäillyn rikoksen luonteesta johtui erityinen aihe eli huumausaineiden mahdollinen hävittämisvaara.

Korkein oikeus kuitenkin totesi, että poliisilla ei ole ollut A:ta koskevalle rikosepäilylle riittäviä perusteita eikä hänen asuntoonsa kohdistetun kotietsinnän toimittamiselle siten ollut säädettyjä edellytyksiä. Kotietsinnässä ei näin ole myöskään menetelty lain mukaan, koska etsintä on toteutettu klo 21-6 välisenä aikana ilman erityistä aihetta. Etsintä on ollut rikoksen laatu ja etsinnän suorittamisaika huomioon ottaen ollut lain sisältämän suhteellisuusperiaatteen vastainen. Suhteellisuusperiaatteen mukaan laissa tarkoitettuja pakkokeinoja saadaan käyttää vain, jos pakkokeinon käyttöä voidaan pitää puolustettavana ottaen huomioon tutkittavan olevan rikoksen törkeys, rikoksen selvittämisen tärkeys sekä rikoksesta epäillylle tai muille pakkokeinon käytöstä aiheutuva oikeuksien loukkaus ja muut asiaan vaikuttavat seikat.

Korkeimman oikeuden perusteluissa todetaan, että ’syytä epäillä’ vastaa silloisen lain säädettyä esitutkinnan aloittamiskynnystä. Rikosta on syytä epäillä, kun asioita huolellisesti harkitseva ihminen havaintojensa perusteella päätyy tällaiseen tulokseen. Pakkokeinoa saadaan käyttää vain, mikäli se on järkevässä suhteessa pakkokeinon aiheuttamiin haittoihin tai vastakkaisiin etuihin ja arvoihin. Pitää myös muistaa, että kotirauha on turvattu perustuslaissa, joten on syytä turvata myös kotirauhan suojan toteutuminen myös käytännössä. Korkein oikeus toteaa, että lain asettama vähimmäisvaatimus epäillyn rikoksen enimmäisrangaistukselle on täyttynyt. Komisario lausui, että kotietsintä perustui siihen, että A:n tultua pysäytetyksi ja tehdyn puhalluskokeen osoittauduttua puhtaaksi kieltäytynyt huumausaineen pikatestistä kieltäytymistään perustelematta ja käyttäytynyt ärtyneesti sekä ollut sekavan oloinen. Etsintä siispä perustui poliisin suullisesti antamaan määräykseen, mikä voi jo sellaisenaan laskea kotietsinnän toimittamisen kynnystä ja se ainakin voi vaikeuttaa kotietsintämääräyksen perusteiden selvittämistä. Korkein oikeus katsoi, että A:n käyttäytyminen sellaisenaan ei ollut riittäviä perusteita epäillä henkilön olevan huumausaineen vaikutuksen alainen. Näin ollen kotietsinnältä on siten puuttunut riittävää rikosepäilyä koskeva edellytys.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa