Minilex - Lakipuhelin

KKO:2016:71

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Pakkokeino
    Kotietsintä
    Oikeudenkäyntikulut
    Valtion korvausvastuu

Tapauksessa oli kysymys muun kuin epäillyn luona toimitettavan kotietsinnän edellytyksenä olevien erittäin pätevien perusteiden täyttymisen arvioinnista. Kysymys oli myös oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta saatettaessa kotietsinnän lainmukaisuus ja edellytykset tuomioistuimen tutkittavaksi. Tapauksessa poliisi oli tutkinut Joensuussa törkeää varkautta ja ampuma-aserikosta. Siinä tavaratalon tiloihin oli murtauduttu ja sieltä varastettu viisi haulikkoa. Tapauksessa poliisi oli tehnyt kotietsinnän V:n asunnossa, jossa rikoksesta epäilty oli aiemmin asunut, mutta asui kotietsinnän toimittamisen aikana jo muualla. V oli töissä hotellissa, joissa rikoksesta epäillyt tekoaikana käyttivät. Asunnon omistaja V vaati käräjäoikeutta tutkimaan oliko kotietsinnälle ollut lainmukaiset edellytykset ja oliko poliisi menetellyt pakkokeinolain 5 luvun edellyttämällä tavalla. Komisario H katsoi, että kotietsinnälle oli ollut lain mukaiset edellytykset. Käräjäoikeus totesi kotietsinnän edellytysten olleen olemassa ja että kotietsinnässä oltiin menetelty lain mukaisesti. V valitti asiasta hovioikeuteen. Hovioikeus päätyi pitämään käräjäoikeuden päätöksen voimassa.

Korkeimman oikeuden mukaan pelkästään V:n käyttäytymisestä johdettua oletusta siitä, että etsittävä omaisuus tai henkilö löytyisi asunnosta, ei voitu pitää erittäin pätevänä perusteena kotietsinnän toimittamiselle tämän asunnossa. Myäskään se seikka, että V työskenteli rikoksesta epäiltyjen käyttämässä hotellissa, ei yhdessä edellä mainitun seikan kanssa täyttänyt erittäin pätevän perusteen edellytystä. Korkein oikeus päätyi kumoamaan hovioikeuden asiassa antaman päätöksen. Korkein oikeus tuli siis siihen tulokseen ettei sivullisen luona tehdylle kotietsinnälle ollut käsillä olevassa tapauksessa erittäin päteviä perusteita, joita kotietsintä muun kuin epäillyn luona edellyttää.. Korkein oikeus totesi muun muassa aiempaan korkeimman oikeuden tapaukseen KKO 2002:85 nojautuen V:llä olleen oikeudellinen tarve asian tuomioistuimen käsittelyyn saattamiseksi ja velvoitti valtion maksamaan V:lle korvausta oikeudenkäyntikuluista. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa