Minilex - Lakipuhelin

Ulkomaalaisen vangitseminen - KKO:2014:29

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Pakkokeino
    Vangitseminen

Ruotsissa vakituisesti asuva Ruotsin kansalainen A vangittiin käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä laittoman maahantulon järjestämisestä. Kysymys oli vangitsemisen edellytyksistä. 

Alioikeudet olivat katsoneet vangitsemisen edellytysten olevan olemassa. Korkein oikeus katsoi, että asiassa oli selvitetty todennäköiset syyt epäilylle siitä, että A oli syyllistynyt laittoman maahantulon järjestämiseen. Näin ollen pakkokeinolain 1 luvun 3 §:n 1 momentin ja 8 §:n 1 momentin rikosepäilyä koskeva edellytys oli täyttynyt. 

 Vangitsemisvaatimuksessa oli ilmoitettu, että A on Ruotsin kansalainen ja asuu vakinaisesti Ruotsissa tiedossa olevassa osoitteessa. A:n oman ilmoituksen mukaan hänellä oli Ruotsissa vakituinen työ. A:n vaimo asui Ruotsissa ja hänen alaikäiset lapsensa asuivat Englannissa. Näistä seikoista Korkein oikeus pystyi päättelemään, että A:lla oli ollut tekoa välittömästi seuranneen kiinniottamisen ja vangitsemisoikeudenkäynnin aikaan kiinteät siteet Ruotsiin. A:lla ei ollut ollut vakinaista asuntoa Suomessa eikä muitakaan edellä mainitun kaltaisia siteitä Suomeen.

A:n henkilökohtaisia olosuhteita koskevista tiedoista oli ollut sinänsä perusteltua päätellä, että A saattaa matkustaa heti kotimaahansa, jos hänet kiinniottamisen jälkeen päästettäisiin vapaaksi. Yksistään tämä seikka ei kuitenkaan tee laissa edellytetyllä tavalla todennäköiseksi sitä, että A:n karttaisi tulevaa rikosoikeudenkäyntiä. Karttamisen todennäköisyydestä tulee esittää selvitystä. Asianmukaisena ei voida pitää sellaista arviointitapaa, että ulkomaalaisen kotimaahan paluun todennäköisyys suoraan osoittaisi tämän todennäköisesti karttavan oikeudenkäyntiä. Tässä tapauksessa oikeudenkäynnin karttamisvaaran todennäköisyysarvion tueksi ei ollut esitetty muunlaista selvitystä. 

 Korkein oikeus katsoi, että A:n vangitsemista käräjäoikeudessa ja tutkintavankeuden jatkamista hovioikeudessa ei olisi saanut perustaa siihen, että A todennäköisesti karttaa rikosepäilyyn perustuvaa oikeudenkäyntiä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa