Minilex - Lakipuhelin

Takavarikko - KKO:2009:4

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Pakkokeino
    Takavarikko
    Muutoksenhaku

Tapauksessa A:n hallusta oli 24.10.2006 takavarikoitu tietokone. Tietokoneen kovalevyn tiedonsisällöstä oli otettu kopio, joka oli jäänyt tietokoneen samana päivänä tapahtuneen takavarikon kumoamisen jälkeen poliisin haltuun. Tietokoneen kovalevyn kopioon katsottiin tietokoneen takavarikon kumoamisesta huolimatta kohdistuneen edelleen takavarikko. Kysymys myös siitä, oliko poliisilaitoksella oikeus hakea muutosta hovioikeuden päätökseen.

A, B ja C vaativat käräjäoikeudessa, että takavarikko kumotaan, ja että poliisia velvoitetaan luovuttamaan A:n, B:n ja C:n asiamiehelle hakemuksessa yksilöidyt asiakirjat kaikkine kopioineen ja että valtio velvoitetaan korvaamaan A:n, B:n ja C:n oikeudenkäyntikulut korkoineen.

Käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi hakemuksen ja esitetyt oikeudenkäyntikuluvaatimukset. Käräjäoikeus totesi, että koko kovalevyn takavarikkoa kopiona voitiin tässä asiassa pitää puolustettavana ottaen huomioon tutkittavana olevan rikoksen törkeys, rikoksen selvittämisen tärkeys sekä rikoksesta epäillylle tai muille pakkokeinon käytöstä aiheutuva oikeuksien loukkaus ja muuta asiaan vaikuttavat seikat.

Hovioikeus kuitenkin kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja päätöksessään yksilöimiensä tiedostojen kopioihin kohdistuvan takavarikon sekä määräsi edellä mainittujen tiedostojen kopiot heti luovutettaviksi. Hovioikeus totesi, että edellytyksiä valituksessa mainittujen tiedostojen takavarikon voimassapitämiselle ei ollut. Suhteellisuusperiaate huomioon ottaen poliisilla oli ollut riittävästi aikaa tutkia kovalevyn kopio ja todeta ne tiedostot, jotka olivat rikostutkinnan kannalta tarpeellisia.

Korkein oikeus muutti hieman hovioikeuden ratkaisua. Poliisilaitos oli ilmoittanut, että hovioikeuden päätöksessä mainittu kovalevyn kopio oli sittemmin tuhottu. Sen vuoksi ei ole tarvetta antaa lausuntoa tiedostojen kopioiden luovuttamisesta A:lle, B:lle ja C:lle. Korkein oikeus hyväksyi pääasian osalta hovioikeuden perustelut.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa