Minilex - Lakipuhelin

Vesien käytön yleiset rajoitukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vesistöjen käyttöä varten on säännelty yleisiä kieltoja. Yleiset kiellot koskevat vesialueen omistajaa sekä muita tahoja.

Jokaisessa joessa on valtaväylä, millä tarkoitetaan joen syvintä virtauskohtaa. Vesistön sulkemiskiellon mukaan joen valtaväylää ei saa rakentamalla sulkea tai supistaa eikä muutenkaan asettaa siihen estettä. Sulkemiseen voidaan kuitenkin saada aluehallintovirastolta poikkeuslupa.

Vesistön muuttamiskielto koskee kaikkia vesistöjä. Sen tarkoituksena on suojata sekä yleisiä että yksityisiä etuja. Vesistön muuttamiskiellolla kielletään toiminta, joka aiheutuu vesistössä tai maalla tehtävästä toimenpiteestä, joka aiheuttaa vesiympäristön fyysisen muutoksen ja josta puolestaan aiheutuu yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Riittävästä edunloukkauksesta on kyse, kun fyysinen muutos aiheuttaa vahinkoa toisen vesialueelle tai kalastukselle, aiheuttaa tulvan vaaran, vesiluonnon muuttumista tai kauneuden vähentymistä, huonontaa vesistön käyttämistä tai aiheuttaa vaaraa terveydelle.

Pohjaveden muuttamiskiellolla tarkoitetaan sitä, ettei pohjavettä saa ottaa niin, että siitä aiheutuu haittaa pohjavettä muutoin hyödyntävälle taholle, kuten kotitalouksille tai laitokselle. Pohjavettä ei myöskään saa ottaa niin, että toimenpiteistä aiheutuu pohjaveden huomattava vähentyminen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa