Minilex - Lakipuhelin

Luonnonsuojelualue ja sen perustaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Luonnonsuojelualue on erityisesti suojeltavien kohteiden takia rauhoitettu alue. Luonnonsuojelualueista säädetään luonnonsuojelulaissa ja niitä ovat kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut luonnonsuojelualueet.

Luonnonsuojelualueet voidaan perustaa yleensä vain valtion omistamalle maalle. Yksityisen henkilön maalle voidaan perustaa ainoastaan muu luonnonsuojelualue. Tähän tarvitaan maanomistajan suostumus tai hänen oma hakemuksensa. Valtion maalle perustettavista luonnonsuojelualueista säädetään aina lailla tai asetuksella. Yleisesti edellytyksenä luonnonsuojelualueen perustamiselle on alueella esiintyvä erikoinen eläinlaji, kasvilaji tai muu erityinen luonnonmuodostuma.

Luonnonsuojelualue voidaan muodostaa myös määräaikaisesti. Alueen omistajan tulee tehdä asiasta sopimus alueellisen ympäristökeskuksen kanssa. Sopimus voidaan tehdä korkeintaan 20 vuodeksi kerrallaan. Määräaikaisista luonnonsuojelualueista tehtävästä sopimuksesta tulee tehdä merkintä kiinteistörekisteriin.

Pääsääntöisesti kaikenlainen luontoa muuttava toiminta on alueilla kiellettyä. Poikkeuksen tekevät vähäinen luonnon hyötykäyttö, kuten marjojen poimiminen sekä erilaiset pelastus- ja huoltotyöt. Luonnonsuojelualueella on usein oma, alueen käyttäjiä varten laadittu järjestyssääntönsä, josta ilmenevät alueella sallitut toimenpiteet. Luonnonsuojelualueiden rauhoittamissäännöksistä voi hakea poikkeuslupaa aluetta hallitsevalta viranomaiselta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa