Minilex - Lakipuhelin

Metsien monimuotoisuuden suojelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Metsän monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen säilymisen turvaaminen on saatettu suojelun kohteeksi. Tällaisilla alueilla tarkoitetaan tavallisesta metsästä poikkeavaa ympäristöä. Ne ovat usein myös harvinaisten lajien elinympäristöjä. Suojeltavia alueita ovat esimerkiksi rotkot, saniaiskorvet sekä vähäpuustoiset hietikot ja kivikot. Monimuotoiset elinympäristöt ovat suoraan lain nojalla suojeltavia. Niiden suojelusta ei siis anneta mitään erillisiä päätöksiä. 

Metsälain mukaisia suojeltavia elinympäristöjä on kohdeltava niiden ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Sallittuja ovat siis vähäiset toimenpiteet, joiden ansiosta elinympäristölle ei aiheudu merkittäviä muutoksia.

Metsänomistajan on siedettävä vähäistä haittaa, joka saattaa aiheutua metsän suojelemisesta. Vähäistä suurempi haitta kompensoidaan poikkeusluvalla tai tukijärjestelmällä. Jos metsänomistajalle aiheutuu vähäistä suurempaa haittaa metsälain elinympäristöjen suojelun noudattamisen takia, metsäkeskuksen on myönnettävä poikkeuslupa tarvittaviin toimenpiteisiin metsäalueella. Poikkeuslupa myönnetään kuitenkin vain silloin, kun haitta muodostuu vähäistä suuremmaksi. Poikkeuslupaa ei kuitenkaan myönnetä, jos metsänomistajalla on oikeus valtion myöntämään ympäristö- tai muuhun tukeen taloudellisista menetyksistään.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa