Minilex - Lakipuhelin

Kasvatushakkuussa turvataan elinkelpoisen puuston optimaalinen kasvu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kasvatushakkuun tarkoituksena on harventaa puuston määrää siten, että elinkelpoisilla puilla on mahdollisuus saavuttaa optimaalinen kasvunopeus ja kehitys. Kasvatushakkuu onkin toiselta nimeltään harvennushakkuu. Metsän omistajan on tehtävä metsäkeskukselle metsänkäyttöilmoitus 14 päivää ennen hakkuisiin ryhtymistä.

Kasvatushakkuu on suoritettava siten, että hakkuualueelle jää tarpeeksi kasvukelpoista puustoa. Jos hakkuualueella on kohteita, joita on suojattava metsien monikäytön, monimuotoisuuden tai maisemallisten arvojen takia, voidaan hakkuu suorittaa erityisellä tavalla. Erityishuomiota vaativia kohteita voivat olla esimerkiksi eläinlajien esiintymispaikat, alueen virkistyskäyttö tai erikoiset kulttuurilliset kohteet. Erityinen kohde voi esimerkiksi vaatia tavallista runsaampaa tai harvempaa hakkuuta.

Metsän hakkaajalla on vastuu hakkuukohteensa erityispiirteiden huomioimisesta, ja näistä suunniteltavista erityisistä toimenpiteistä on mainittava metsänkäyttöilmoituksessa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa