Minilex - Lakipuhelin

Työtehtävää koskeva ehtomuutos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijä on velvollinen tekemään vain työsopimuksessa sovittua työtä, eikä näin ollen työntekijällä ole velvollisuutta ottaa vastaan muuta kuin sopimuksen mukaista työtä. Työnantaja ei siten yksipuolisesti voi määrätä työntekijää muihin kuin työsopimuksen mukaisiin tehtäviin. Jos työnantaja ei pysty tarjoamaan työntekijälle työsopimuksen mukaista työtä, on työnantajan tarjottava sovitun työn kaltaista työtä. Tällaisen työn tarjoamisvelvollisuus arvioidaan kuitenkin yksittäistapauksellisesti, joten tällaisissa tilanteissa on hyvä olla yhteydessä lakimieheen.

Työtehtäviä koskeva ehtomuutoksen mahdollisuus on riippuvainen siitä, mitä työsopimuksessa on sovittu työntekijän tehtäviksi. Jos työtehtävät on määritelty hyvin väljästi, voi työnantaja työnjohtovaltansa perusteella määrätä työntekijän tehtäviä tarkemmin työsuhteen kestäessä. Määräyksen on kuitenkin oltava perusteltu, koska muutoin työntekijällä on oikeus kieltäytyä tekemästä määrättyä työtä. Hyväksyttävän perusteen lisäksi muutos ei saa olla kohtuuton eikä syrjivä.

Työtehtäviä voidaan muuttaa olennaisesti ja pysyvästikin, mutta tällöin muutos edellyttää pääsääntöisesti työntekijän suostumusta. Väliaikainen siirto muihin kuin työsopimuksen mukaisiin tehtäviin on mahdollista lievemmin perustein kuin pysyvä siirto.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa