Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukieltosopimus ja erityisen painava syy

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jokaisen työntekijän tulee pidättäytyä kilpailemasta työnantajansa kanssa työsuhteensa aikana. Joissain tapauksissa tämä kilpailukielto voidaan sopia ulottumaan myös työsuhteen jälkeiseen aikaan niin kutsutun kilpailukieltosopimuksen muodossa. Tämä on kuitenkin mahdollista vain silloin, kun menettelylle on erityisen painava syy.

Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa joko työntekijän oikeutta harjoittaa työsuhteen päätyttyä työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa tai työsopimuksen tekemistä kilpailevaa toimintaa harjoittavan yrityksen kanssa. Usein kielto ulotetaan molempiin toimiin.

Koska kilpailukieltosopimuksella rajoitetaan työntekijän perustuslaillista oikeutta ansaita elantonsa valitsemallaan työllä, kilpailukieltosopimukselle tulee aina olla painava peruste. Laki antaakin rajoituksia sille, millä perustein kilpailukieltosopimus voidaan solmia.

Sopimukselle tulee olla aina työnantajan toimintaan liittyvä erityisen painava syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi työnantajalla oleva tarve suojata liike- tai ammattisalaisuuksiaan. Merkitystä voidaan antaa myös työntekijän asemalle, työtehtäville ja työnantajan työntekijälle järjestämälle erityiskoulutukselle. Yleensä kilpailukieltosopimus voi koskettaa vain melko korkeassa asemassa olevia työntekijöitä. Olennaista painavan syyn arvioinnissa on työnantajan aito suojan tarve, esimerkiksi pelkkä työskentely tietyllä alalla ei koskaan voi itsessään olla syy kilpailukieltosopimuksen solmimiselle.

Yleensä kilpailukieltosopimus on sallittu silloin, kun työntekijän työtehtävät liittyvät tuotekehitykseen tai tutkimustoimintaan. Tällöin yleensä edellytetään, että työnantajalla on sellaista toimintaa ja osaamista, jota ei kilpailijoilla ole yleisesti käytettävissään. Kilpailukieltosopimus voi olla sallittu myös asiakaskunnan säilyttämisen takia.

Silloin kun kilpailukieltosopimukselle ei ole erityisen painavaa syytä, se ei myöskään sido työntekijää. Tällöin sopimusrikkomukseen liittyvää vahingonkorvausta tai sopimussakkoakaan ei siis voida pätevästi vaatia maksettavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa