Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukieltosopimus ja erityisen painava syy

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jokaisen työntekijän tulee pidättäytyä kilpailemasta työnantajansa kanssa työsuhteensa aikana. Joissain tapauksissa tämä kilpailukielto voidaan sopia ulottumaan myös työsuhteen jälkeiseen aikaan niin kutsutun kilpailukieltosopimuksen muodossa. Tämä on kuitenkin mahdollista vain silloin, kun menettelylle on erityisen painava syy.

Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa joko työntekijän oikeutta harjoittaa työsuhteen päätyttyä työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa tai työsopimuksen tekemistä kilpailevaa toimintaa harjoittavan yrityksen kanssa. Usein kielto ulotetaan molempiin toimiin.

Koska kilpailukieltosopimuksella rajoitetaan työntekijän perustuslaillista oikeutta ansaita elantonsa valitsemallaan työllä, kilpailukieltosopimukselle tulee aina olla painava peruste. Laki antaakin rajoituksia sille, millä perustein kilpailukieltosopimus voidaan solmia.

Sopimukselle tulee olla aina työnantajan toimintaan liittyvä erityisen painava syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi työnantajalla oleva tarve suojata liike- tai ammattisalaisuuksiaan. Merkitystä voidaan antaa myös työntekijän asemalle, työtehtäville ja työnantajan työntekijälle järjestämälle erityiskoulutukselle. Yleensä kilpailukieltosopimus voi koskettaa vain melko korkeassa asemassa olevia työntekijöitä. Olennaista painavan syyn arvioinnissa on työnantajan aito suojan tarve, esimerkiksi pelkkä työskentely tietyllä alalla ei koskaan voi itsessään olla syy kilpailukieltosopimuksen solmimiselle.

Yleensä kilpailukieltosopimus on sallittu silloin, kun työntekijän työtehtävät liittyvät tuotekehitykseen tai tutkimustoimintaan. Tällöin yleensä edellytetään, että työnantajalla on sellaista toimintaa ja osaamista, jota ei kilpailijoilla ole yleisesti käytettävissään. Kilpailukieltosopimus voi olla sallittu myös asiakaskunnan säilyttämisen takia.

Silloin kun kilpailukieltosopimukselle ei ole erityisen painavaa syytä, se ei myöskään sido työntekijää. Tällöin sopimusrikkomukseen liittyvää vahingonkorvausta tai sopimussakkoakaan ei siis voida pätevästi vaatia maksettavaksi.

 

Yhteenveto 

 

 • Kilpailukieltosopimus voidaan sopia vain, jos sille on erityisen painava syy.
 • Kilpailukieltosopimus rajoittaa joko työntekijän oikeutta harjoittaa työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa työsuhteen päätyttyä, tai työsopimuksen tekemistä kilpailevaa toimintaa harjoittavan yrityksen kanssa. Usein kielto ulotetaan molempiin.
 • Kilpailukieltosopimukselle tulee olla erityisen painava syy, sillä se rajoittaa työntekijän perustuslaillista oikeutta ansaita oma elantonsa valitsemallaan työllä.
 • Erittäin painava syy voi olla esimerkiksi työnantajan tarve suojata liike- tai ammattisalaisuuksiaan. Merkitystä voidaan antaa myös työntekijän asemalle, työtehtäville, tai työntekijän saamalle erityiskoulutukselle, jonka työnantaja on järjestänyt.
 • Olennaista on työnantajan aito suojan tarve.
 • Yleensä kilpailukieltosopimus on sallittu silloin, kun työntekijän työtehtävät liittyvät tuotekehitykseen tai tutkimustoimintaan. Yleensä edellytetään, että työnantajalla on sellaista toimintaa tai osaamista, jota kilpailijoilla ei ole yleisesti käytettävissään. 
 • Kun kilpailukieltosopimukselle ei ole erityisen painavaa syytä, se ei sido työntekijää. 

 

Summary in English 

 

 • An agreement of non-competition can be concluded only if there exists an especially substantial reason.
 • An agreement of non-competition can limit the employees right to practice competing activity for their own gain after the employment contract has ended, or it can limit signing a new employment contract with a company that is competing with the previous employer. Often an agreement of non-competition covers both. 
 • There must be an especially substantial reason for the concluding of an agreement of non-competition since it limits the constitutional right of the employee to make their own living with work of their choosing. 
 • An especially substantial reason could be the employers real need to protect their commercial or trade secrets. Significance can be put also on the status of the employee, the employees work tasks, and special education given to the employee by the employer. 
 • Essential is that the employer is in need of real protection. 
 • Usually, an agreement of non-competition is allowed when the employee’s work tasks have to do with product development or research. Usually, it is required that the employer has activities or know-how that the competing companies do not. 
 • If there is no especially substantial reason for the agreement of non-competition, the agreement does not bind the employee. 

 

Kysymyksiä ja vastauksia

 

Millainen on erityisen painava syy?

 • Erityisen painava syy voi olla esimerkiksi työnantajan erityinen tarve suojata liike- ja ammattisalaisuuksiaan. Huomioon otetaan myös työntekijän työtehtävät, asema, sekä jos hän on saanut työnantajan järjestämää erityiskoulutusta. 

 

Aiheesta muualla

 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]