Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän salassapitovelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijällä voi olla työsuhteensa perusteella salassapitovelvollisuus. Salassapitovelvollisuus koskee työntekijän työssä tietoonsa saamia ammatti- ja liikesalaisuuksia, joita työntekijä ei saa käyttää hyödykseen työsuhteensa aikana. Liikesalaisuudella tarkoitetaan asiaa, jonka salassa pitämisellä on merkitystä sen yrityksen elinkeinotoiminnalle, jonka hallussa liikesalaisuus on. Salassapitovelvollisuus koskee myös työsuhteen jälkeistä aikaa, jos työntekijä on saanut salaisuudet tietoonsa jotakin laitonta reittiä.

Salassapitovelvollisuus estää työntekijää itseään käyttämästä ammatti- tai liikesalaisuuksia hyödykseen, mutta työntekijä ei saa myöskään ilmaista tietoaan muille. Työntekijä ei siten voi kertoa esimerkiksi toisen yrityksen työntekijälle työmenetelmiä tai ohjelmistoja, jotka on katsottava salassa pidettäviksi. Salassapitovelvollisuus koskee pääsääntöisesti vain työsuhteen aikaa, koska työntekijällä on katsottava olevan oikeus käyttää hyväkseen työssään saamia taitoja ja kokemuksia.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia myös erillisestä salassapitosopimuksesta, joka jatkaa työntekijän salassapitovelvollisuutta myös työsuhteen päättymisen jälkeiseenkin aikaan. Tästä sopimuksesta on sovittava erikseen ja samalla on määriteltävä sopimuksen sisältö ja laajuus. Salassapitosopimuksen tarvetta on harkittava aina tapauskohtaisesti.

Salassapitovelvollisuuden rikkonut työntekijä voidaan määrätä korvaamaan tuottamansa vahinko työnantajalle. Lisäksi myös se, jolle työntekijä on salassa pidettävän tiedon ilmaissut, on vastuussa vahingon korvaamisesta, jos hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää työntekijän menetelleen oikeudettomasti. Lisätietoja työntekijän salassapitovelvollisuudesta voit kysyä juristeiltamme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa