Minilex - Lakipuhelin

Suojametsät ja suoja-alueet toteuttavat metsien suojelua


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Metsiin voidaan perustaa suoja-alueita, jos se on tarpeellista niiden läheisyydessä olevan asutuksen tai viljelmien suojelemiseksi. Tällaiset alueet saattavat olla suojelun tarpeessa, jos ne ovat alttiita voimakkaille tuulille esimerkiksi meren rannoilla tai jos metsää tarvitaan maanvyörymien ehkäisemiseksi. Maa- ja metsätalousministeriö päättää suoja-alueiden perustamisesta.

Suojametsiä voidaan perustaa, jos se on tarpeen metsärajan alenemisen ehkäisemiseksi. Perustamisesta päättää valtioneuvosto. Suojametsiä on käsiteltävä erityisen varovaisesti eikä käsittelyllä saa aiheuttaa metsärajan alenemista. Alueilla muiden hakkuiden kuin kotitarvehakkuiden suorittaminen on oltava metsäkeskuksen hakkuu- ja uudistamissuunnitelman mukaista. Myös kotitarvehakkuut voidaan suojelun turvaamiseksi kieltää kokonaan tai osittain.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa