Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön rekisteröinti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö tai oikeushenkilö ja se syntyy vasta rekisteröimisellä. Rekisteröinnillä myös vastuu velvoitteista siirtyy osakkailta osakeyhtiölle. Osakeyhtiö rekisteröidään kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallituksen toimesta. Osakeyhtiölaissa säädetään, että osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta sillä uhalla, että yhtiön perustaminen raukeaa. Lisäksi jos perustamisilmoitusta ei hyväksytä, yhtiön perustaminen raukeaa. Perustamisen rauetessa osakkeenomistajat saavat osakkeisiin sijoittamansa pääoman takaisin, mutta perustamisen kulut jäävät kuitenkin osakkeenomistajien vahingoksi. 

Rekisteröintiä varten PRH:lle on toimitettava perustamisilmoitus. Rekisteröitäväksi voidaan ilmoittaa ainoastaan osakkeet, jotka on täysin maksettu määräaikaan mennessä. Määräaika tulee ilmetä perustamissopimuksesta ja sitä tulee noudattaa. Osakeyhtiön on myös täytettävä osakeyhtiölain määrittelemä vähimmäispääomavaatimus, joka on esim. yksityisen osakeyhtiön osalta 2500 euroa. Jos osakkeet maksetaan rahan sijasta apporttiomaisuudella, tulee hankkia tilintarkastajan lausunto apporttiomaisuuden arvostamisesta, jotta varmistutaan siitä, että vähimmäispääomavaatimus täyttyy.

Kun osakeyhtiö rekisteröidään perustamisilmoituksella kaupparekisteriin, siinä tulee mainita seuraavat tiedot:

 • Toiminimi, toimiala, kotipaikka ja osoite
 • Perustamissopimuksen päivämäärä, osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
 • Mahdolliset yhtiöjärjestyksen määräykset seuraavista seikoista:
  • osakkeen nimellisarvo
  • kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään
  • osakkeiden erilajisuus ja niiden mahdollinen lukumäärä lajeittain
 • Seuraavien tahojen henkilötiedot:
  • hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenset
  • mahdollinen toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa
  • mahdollisen hallintoneuvoston puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet
  • tilintarkastaja, päävastuullinen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
  • ne, joilla on yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa oikeus edustaa yhtiötä
 • Yhtiöjärjestyksen määräys yhtiön edustamisesta
 • Yhtiön tilikausi

Perustamisilmoituksessa myös vakuutetaan, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölakia. Jos myöhemmin selviää, että osakeyhtiölakia ei ole noudatettu perustettaessa yhtiötä, saattaa vastuu yhtiön velvoitteista olla myös henkilökohtaista hallituksen jäsenille, jotka ovat vakuuttaneet yhtiön syntyneen laillisesti.

Osakeyhtiö saavuttaa oikeuskelpoisuuden ja oikeustoimikelpoisuuden rekisteröinnillä. Siten rekisteröinnin jälkeen osakeyhtiö on vastuussa omista velvoitteistaan. Lisäksi oikeustoimikelpoisuuden vuoksi osakeyhtiö voi rekisteröinnin jälkeen toimia asianosaisena viranomaiskäsittelyissä sekä tuomioistuimissa. Mikäli sinulla on kysyttävää osakeyhtiön rekisteröimisestä, lakimiehemme auttavat mielellään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa