Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustamista varten tehtävät ilmoitukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön perustaminen koostuu osakeyhtiölain (624/2006) mukaisesti pääpiirteittäin neljästä vaiheesta; perustamissopimuksen laatimisesta, osakkeiden merkitsemisestä, osakkeiden maksamisesta sekä yhtiön rekisteröimisestä kaupparekisteriin.

Osakeyhtiö syntyy, kun se merkitään rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Rekisteröinnin suorittaa Patentti- ja rekisterihallitus. Rekisteröinti vaatii kuitenkin tiettyjä ilmoituksia yrityksestä, jotka on tehtävä Patentti- ja rekisterihallitukselle. Tietojen ilmoittaminen perustamisilmoitusta varten tapahtuu lomakkeilla, jotka löytyvät Patentti- ja rekisterihallituksen internet-sivuilta. Ilmoitusta varten yritys tarvitsee kaikkien osakkeenomistajien allekirjoittaman kirjallisen perustamissopimuksen sekä yhtiöjärjestyksen. Lisäksi merkityt osakkeet on maksettava perustamisilmoitusta tehtäessä. Vain ne osakkeet, jotka on täysin maksettu, voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi.

Yhtiö voidaan rekisteröidä, kun Patentti- ja rekisterihallitukselle on toimitettu yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä sekä yhtiön tilintarkastajien todistus siitä, että tämän lain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu; jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, osakkeiden maksamisesta on annettava muu selvitys. Annettavat vakuutukset sisältyvät täytettäviin lomakkeisiin.

Perustamisilmoituksen voi nykyisin laatia ja yhtiön perustaa netissä. Sähköinen perustamisilmoitus on mahdollinen kun kaikilla osakkeenmerkitsijöillä ja hallituksen jäsenillä sekä mahdollisella toimitusjohtajalla ja tilintarkastajalla on suomalainen henkilötunnus ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti), yhtiölle riittää vakiomuotoinen yhtiöjärjestys, osakkeet maksetaan perustettavan yhtiön pankkitilille, merkintähinta merkitään kokonaan osakepääomaan sekä kun mahdollisilla prokuristeilla ja edustamiseen oikeutetuilla henkilöillä on suomalainen henkilötunnus. Mikäli nämä ehdot eivät täyty, perustamisilmoitus on tehtävä paperilomakkeella. Yhtiön merkitsemisestä kaupparekisteriin peritään Patentti- ja rekisterihallituksen ilmoittama maksu.

Paperilomakkeessa ilmoitettavia tietoja ovat muun muassa tiedot yhtiöstä, yhtiön tilikaudesta sekä yritysmuodosta. Tietoja yrityksestä on annettava myös Verohallintoon, kuten tiedot yhtiön hallituksesta, toimitusjohtajasta ja tilintarkastuksesta.

Osakeyhtiön perustamisilmoitus on osakeyhtiölain määräysten mukaisesti ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Määräajan noudattamatta jättäminen johtaa perustamisen raukeamiseen.

Mikäli sinulla on kysyttävää osakeyhtiön perustamista varten ilmoitettavista tiedoista, älä epäröi konsultoida lakimiestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa