Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustamisen vähimmäispääoma

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiö on yksi monista yhtiömuodoistamme ja sen vähimmäisosakepääomasta säädetään osakeyhtiölaissa. Osakeyhtiö on luonteeltaan niin sanottu pääomayhtiö, eli osakkaat vastaavat yhtiön velvoitteista vain sijoittamansa pääomapanoksen määrällä. Tässä mielessä osakeyhtiö poikkeaa merkittävästi niin sanotuista henkilöyhtiöistä, joita ovat avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö.

Osakeyhtiön yleinen periaate on siis osakkaan rajoitettu vastuu. Osakkaat vastaavat yhtiön varoista vain yhtiöön sijoittamallaan varallisuudella. Tämän takia on katsottu välttämättömäksi säätää osakeyhtiölaissa osakeyhtiön vähimmäisosakepääomasta. Yksityisessä osakeyhtiössä vähimmäisosakepääoma on 2500 euroa. Julkisessa osakeyhtiössä minimiosakepääoma taas on 80 000 euroa. Tämä pääoma tulee olla maksettuna osakeyhtiötä perustettaessa.

Vähimmäisosakepääoma osakeyhtiötä perustettaessa voidaan maksaa myös apporttiomaisuudella. Apportilla tarkoitetaan yhtiöön tehtyä muuta kuin rahamääräistä sijoitusta, muttei kuitenkaan työsuoritusta koskevaa sitoumusta. Apportin tulee olla sellaista omaisuutta, jolla on yhtiölle taloudellista arvoa. Jotta apporttiomaisuutta voidaan käyttää osakepääoman maksamiseen, siitä tulee sopia perustamissopimuksessa. Lisäksi yhtiön kaupparekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto siitä, että apportilla on yhtiölle vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo. Mikäli asiaan liittyen heräsi kysymyksiä, saat arvokkaita neuvoja soittamalla lakipuhelimeemme – lakimiehemme auttavat mielellään!

Vinkit

  • Yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2 500 euroa ja julkisen osakeyhtiön 80 000 euroa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa