Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustamisen ensimmäinen tilikausi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhtiön tilikaudesta päätetään yhtiötä perustettaessa perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Vaikka tilikaudesta ei säädettäisi perustamissopimuksessa, niin tilikauden muuttamisesta päättää silti yhtiökokous enemmistöpäätöksellä. Yhtiöjärjestyksen päätöksellä muuttamisesta voidaan kuitenkin poiketa. Tilikaudesta voidaan kuitenkin säännellä myös yhtiöjärjestyksessä, jolloin tilikauden muuttamiseen sovelletaan lain säännöksiä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Tilikausi pitää rekisteröidä kaupparekisteriin.

Yhtiön säännönmukainen tilikausi on yleensä 12 kuukautta. Tilikausi voi kuitenkin olla myös muu ajanjakso. Varsinkin silloin kun toimintaa aloitetaan tilikausi voi poikkeuksellisesti olla lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta. Käytännössä tilinpäätöksen laatii tilitoimisto tai kirjanpitäjä, mutta kuitenkin yrityksen johdon on oltava perillä tilinpäätöksestä.

Tilikaudesta on tehtävä tilinpäätös, joka on esitettävä varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Tilinpäätös on tehtävä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osakeyhtiöllä on myöskin velvollisuus ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin.

Pienillä osakeyhtiöillä ei ole pakollista tilintarkastusvelvollisuutta. Tilintarkastusta ei siispä tarvitse tehdä, jos yhtiö täyttää pienyhtiön rajat. Tilintarkastus on kuitenkin aina tehtävä, jos rajat ylittyvät tai yhtiöjärjestyksessä niin edellytetään. Tilintarkastus voidaan suoritta tilikauden päätyttyä tai se voidaan myöskin aloittaa jo tilikauden aikana. Tilintarkastuksen tavoitteena on, ettei tilinpäätökseen sisältyisi olennaisia virheitä.

Osakeyhtiötä perustettaessa tulee siispä valita, säännelläänkö tilikaudesta perustamissopimuksessa vai yhtiöjärjestyksessä. Ensimmäinen tilikausi voi olla hieman pidempi tai lyhyempi normaalista, mikä auttaa yhtiötä aloittamaan toimintansa. Lisäksi pitää muistaa, että tilintarkastus on suoritettava, mikäli lain edellyttämät vaatimukset täyttyvät tai yhtiöjärjestyksessä on niin määrätty. Osakeyhtiötä perustettaessa on hyvä olla perillä tilikauden tapahtumista ja pitää huoli, ettei siihen sisälly olennaisia virheitä. Epäselvissä tilanteissa kannattaa ottaa lisätiedon saamiseksi yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa