Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustamisen edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön perustamisen edellytykset liittyvät osakeyhtiön perustamisessa noudatettavaan menettelyyn. Osakeyhtiö tulee perustaa lain mukaisessa menettelyssä ja sen vaatimuksia noudattaen. Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiötä perustettaessa on laadittava kirjallinen perustamissopimus, jonka kaikki osakkeenomistajat allekirjoittavat. Tämän jälkeen osakkeenomistajat merkitsevät perustamissopimuksessa määrätyin ehdoin osakeyhtiön osakkeet. Perustamissopimuksessa tulee siis mainita, montako yhtiön osaketta kukin tuleva osakkeenomistaja merkitsee, mikä on merkintämaksun suuruus, eli osakkeesta maksettava hinta, sekä millainen osakemerkintämaksun maksuaika on. Tämän jälkeen osakkeenomistajat maksavat osakemerkintänsä edellä mainittujen ehtojen mukaisesti. Viimeiseksi, kun kaikki yllä mainitut vaiheet on suoritettu, osakeyhtiö merkitään kaupparekisteriin. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa. Tämän jälkeen osakeyhtiö katsotaan syntyneeksi ja se saa oikeustoimikelpoisuuden, eli se voi yhtiönä tehdä sitoumuksia ja sopimuksia muiden kanssa.

Tämän perustamismenettelyn lisäksi osakeyhtiön perustaminen vaatii myös tietyn määrän pääomaa. Osakeyhtiön perustamiseen vaadittavan pääoman määrä riippuu siitä, onko perustettava yhtiö yksityinen vai julkinen osakeyhtiö. Yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2 500 euroa ja julkisen osakeyhtiön 80 000 euroa. Tämä on siis se pääoman määrä, jonka osakeyhtiö tarvitsee perustamiseen, jotta osakeyhtiö voidaan perustaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa