Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustamisen asiakirjat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön perustamisesta säädetään osakeyhtiölaissa ja sen rekisteröimisestä puolestaan kaupparekisterilaissa. Kun osakeyhtiö perustetaan, tulee perustajien täyttää ja allekirjoittaa useita asiakirjoja: perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja perustamisilmoituksen. Perustamisen tulee siis tapahtua kirjallisesti, eikä pelkkä suullinen sopimus muiden kanssa ole pätevä.

Perustamissopimuksen on oltava kirjallinen ja sen on täytettävä osakeyhtiölain mukaiset vähimmäisvaatimukset, eli siinä on mainittava vähintään:

 • Sopimuksen päivämäärä
 • Osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet
 • Osakkeesta yhtiölle maksettava määrä
  • tämä voidaan ilmoittaa rahana tai muuna omaisuutena kuin rahana eli ns. apporttina
 • Osakkeen maksuaika, eli mihin päivämäärään mennessä merkityt osakkeet on maksettava
  • osakkeet on oltava maksettuna yhtiön rekisteröimispäivään mennessä
 • Osakeyhtiön hallituksen jäsenet

Myös yhtiöjärjestyksen tulee olla perustamissopimuksen liitteenä tai osana perustamissopimusta. Yhtiön tilikaudesta pitää määrätä joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiöjärjestys on liitettävä perustamissopimukseen tai otettava osaksi perustamissopimusta. Yhtiöjärjestyksen tulee sisältää vähintään yhtiön toiminimi ja toimiala sekä sen Suomessa sijaitseva kotipaikkakunta. Nämä muodostavat yhtiöjärjestyksen vähimmäisvaatimukset, jolloin kaikki muu yhtiöjärjestyksen sisältö on osakkaiden keskenään sovittavissa.

Perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen yhtiö on ilmoitettava kolmen kuukauden kuluessa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin, eli siitä on tehtävä perustamisilmoitus. Jos yhtiötä ei ilmoiteta rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa, yhtiön perustaminen raukeaa. Kun osakeyhtiö rekisteröidään perusilmoituksella kaupparekisteriin, siinä tulee mainita seuraavat tiedot:

 • Toiminimi, toimiala, kotipaikka ja osoite
 • Perustamissopimuksen päivämäärä, osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
 • Mahdolliset yhtiöjärjestyksen määräykset seuraavista seikoista:
  • osakkeen nimellisarvo
  • kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään
  • osakkeiden erilajisuus ja niiden mahdollinen lukumäärä lajeittain
 • Seuraavien tahojen henkilötiedot:
  • hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenset
  • mahdollinen toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa
  • mahdollisen hallintoneuvoston puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet
  • tilintarkastaja, päävastuullinen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
  • ne, joilla on yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa oikeus edustaa yhtiötä
 • Yhtiöjärjestyksen määräys yhtiön edustamisesta
 • Yhtiön tilikausi

Kun nämä asiakirjat on laadittu, tulee osakkeista maksettavan rahamäärän olla yhtiön omistuksessa ja yhtiön pankkitilillä ennen kuin rekisteröinti voidaan viedä loppuun asti. Vasta tämän rekisteröinnin jälkeen syntyy perustamastanne yrityksestä juridinen eli laillinen osakeyhtiö. Mikäli sinulle heräsi kysyttävää osakeyhtiön perustamisesta, voit ottaa yhteyttä osaaviin lakimiehiimme.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa