Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustamiseen tarvittavat asiakirjat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön perustamisasiakirjoista säädetään osakeyhtiölaissa ja kaupparekisteriin tehtävästä ilmoituksesta kaupparekisterilaissa. Osakeyhtiön perustamiseksi tarvittavia asiakirjoja ovat osakkaiden laatima kirjallinen perustamissopimus ja perustamissopimukseen osaksi tai liitteeksi laadittava yhtiöjärjestys. Osakkailla on velvollisuus laatia kirjallinen perustamissopimus, joka kaikkien osakkaiden on allekirjoitettava. Perustamissopimus ja sen allekirjoittaminen ilmentävät osakkeenomistajien yhtenevää perustamistahtoa.

Perustamissopimuksen sisällölle on osakeyhtiölaissa pakottavia säännöksiä, mutta sen sisältö on myös osin sopimuksenvarainen. Perustamissopimukselle on muotovaatimuksensa, jotta osakeyhtiön rekisteröityessä kaupparekisteriin rekisteriviranomaisella on vaivatonta arvioida rekisteröinnin perusteet ja lainmukaisuus. Kaupparekisteriin rekisteröinti synnyttää osakeyhtiön. Perustamissopimuksen allekirjoituksella osakkeenomistaja merkitsee perustamissopimuksessa ilmoitetun määrän osakkeita.

Perustamissopimuksen on oltava kirjallinen ja sen on täytettävä osakeyhtiölain mukaiset vähimmäisvaatimukset, eli siinä on mainittava vähintään:

 • Sopimuksen päivämäärä
 • Osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet
 • Osakkeesta yhtiölle maksettava määrä
  • tämä voidaan ilmoittaa rahana tai muuna omaisuutena kuin rahana eli ns. apporttina
 • Osakkeen maksuaika, eli mihin päivämäärään mennessä merkityt osakkeet on maksettava
  • osakkeet on oltava maksettuna yhtiön rekisteröimispäivään mennessä
 • Osakeyhtiön hallituksen jäsenet

Myös yhtiöjärjestyksen tulee olla perustamissopimuksen liitteenä tai osana perustamissopimusta. Yhtiön tilikaudesta pitää määrätä joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiöjärjestys on liitettävä perustamissopimukseen tai otettava osaksi perustamissopimusta. Yhtiöjärjestyksen tulee sisältää vähintään yhtiön toiminimi ja toimiala sekä sen Suomessa sijaitseva kotipaikkakunta. Nämä muodostavat yhtiöjärjestyksen vähimmäisvaatimukset, jolloin kaikki muu yhtiöjärjestyksen sisältö on osakkaiden keskenään sovittavissa.

Perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen yhtiö on ilmoitettava kolmen kuukauden kuluessa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin, eli siitä on tehtävä perustamisilmoitus. Jos yhtiötä ei ilmoiteta rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa, yhtiön perustaminen raukeaa. Kun osakeyhtiö rekisteröidään perusilmoituksella kaupparekisteriin, siinä tulee mainita seuraavat tiedot:

 • Toiminimi, toimiala, kotipaikka ja osoite
 • Perustamissopimuksen päivämäärä, osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
 • Mahdolliset yhtiöjärjestyksen määräykset seuraavista seikoista:
  • osakkeen nimellisarvo
  • kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään
  • osakkeiden erilajisuus ja niiden mahdollinen lukumäärä lajeittain
 • Seuraavien tahojen henkilötiedot:
  • hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenset
  • mahdollinen toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa
  • mahdollisen hallintoneuvoston puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet
  • tilintarkastaja, päävastuullinen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
  • ne, joilla on yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa oikeus edustaa yhtiötä
 • Yhtiöjärjestyksen määräys yhtiön edustamisesta
 • Yhtiön tilikausi

Vain maksetut osakkeet voidaan toimittaa rekisteröitäväksi. Tämä koskee sekä osakepääomaan että sijoitettuun vapaaseen pääomaan kirjattavia eriä. Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on vakuutettava, että perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä ja tämä vakuutus on liitettävä rekisteröinti-ilmoitukseen. Yhtiön mahdollisen tilintarkastajan on myös vakuutettava, että osakepääoman maksussa on noudatettu osakeyhtiölakia, ja tämä todistus on liitettävä rekisteröinti-ilmoitukseen. Jos yhtiö käyttää apporttiomaisuutta osakkeiden maksuun, on tästä ilmoitettava rekisteri-ilmoituksessa tilintarkastajan lausunnolla.

Yhtiön lukuun tehdyt toimet perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen siirtyvät rekisteröinnin myötä yhtiön nimiin. Lisäksi enintään yhtä vuotta ennen perustamissopimuksen allekirjoittamista tehdyt toimet, jotka ovat perustamissopimuksessa yksilöityjä, siirtyvät osakeyhtiölle rekisteröimisen myötä.

Mikäli sinulla on kysyttävää osakeyhtiön perustamisesta, ota rohkeasti yhteyttä lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa