Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustaminen, mutta ei säästöjä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön perustaminen edellyttää yhtiön osakkeenomistajiksi tulevien tahojen välisen kirjallisen perustamissopimuksen solmimista. Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai yritys, ja se syntyy, kun se on merkitty kaupparekisteriin. Osakeyhtiön voi perustaa sähköisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmän asiointipalvelun kautta.

Osakeyhtiön perustamisen ensimmäinen vaihe on kirjallisen perustamissopimuksen laatiminen. Perustamissopimuksessa on aina mainittava sopimuksen päivämäärä, kaikki osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet, osakkeesta yhtiölle maksettava määrä eli merkintähinta, osakkeen maksuaika sekä yhtiön hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimukseen on liitettävä yhtiöjärjestys, jossa osakkeenomistajat voivat lain ja hyvän tavan rajoissa määrätä yhtiön toiminnasta, menettelytavoista ja tavoitteista. Yhtiöjärjestyksessä on aina mainittava yhtiön toiminimi, kotikunta, sekä toimiala. Kaikkien yhtiötä perustettaessa osakkeenomistajiksi tulevien on allekirjoitettava perustamissopimus.

Yhtiön osakkeenomistajiksi tulevat merkitsevät perustamissopimuksen allekirjoittamalla sopimuksessa mainitut osakkeet. Osakkeita on aina oltava vähintään yksi, ja yhtiön osakepääoman on oltava yksityisillä osakeyhtiöillä vähintään 2 500 euroa ja julkisilla osakeyhtiöillä vähintään 80 000 euroa. Merkityt osakkeet on maksettava perustamissopimuksessa mainitun maksuajan kuluessa, tai oikeus osakkeeseen voidaan määrätä menetettäväksi. Mikäli perustajilta kyseistä summaa ei löydy, on mahdollista ottaa myös lainaa. Yleensä tällainen laina vaatii kuitenkin myös takaajia, sillä yrityksesi ei voi olla vakuutena, sillä ei voida olla varmoja menestyykö se. Yrityksen perustamisesta tulee esittää parin vuoden mittainen liiketoimintasuunnitelma, jotta pankkikin näkee, millaisia tavoitteita yrityksen suhteen on ja onko sitä varten kannattavaa antaa lainaa. Lainaa ei kuitenkaan automaattisesti saa, vaan sitä tulee aina hakea erikseen. Lainojakin on erilaisia, mutta niistä kannattaa aina kysyä pankista.

Osakeyhtiön perustamisen viimeisenä vaiheena on yhtiön ilmoittaminen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, tai yhtiön perustaminen raukeaa. Ainoastaan kokonaan maksetut osakkeet voidaan ilmoittaa rekisteröitäviksi, ja merkityn pääoman tulee olla kokonaisuudessaan maksettu ennen yhtiön rekisteröimistä. Yhtiö voidaan rekisteriviranomaisen toimesta rekisteröidä, kun sille on toimitettu yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä, ja yhtiön tilintarkastajien todistus siitä, että osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu. Jos yhtiössä ei ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, osakkeiden maksamisesta on annettava muu selvitys. Mikäli osake on maksettu muulla omaisuudella kuin rahalla, rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto apporttiomaisuuden ja sillä suoritettavan maksun yksilöinnistä, omaisuuden arvostamiseen vaikuttavista seikoista ja omaisuuden arvostamisessa noudatettavista menetelmistä ja siitä, onko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Osakeyhtiö syntyy, kun se on merkitty kaupparekisteriin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa