Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustaminen ja yhtiön jäsenet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiötä perustettaessa täytyy olla selvää se, ketkä ovat perustamassa osakeyhtiötä ja millaisilla ehdoilla. Osakeyhtiön jäsenistö koostuu osakeyhtiön osakkeenomistajista sekä muista yhtiön johtotehtävissä toimivista toimihenkilöistä. Toimihenkilöt voivat toimia osakeyhtiön hallituksen jäseninä, hallintoneuvostossa tai toimitusjohtajana.

Se, ketkä ovat osakeyhtiön jäseniä osakkeenomistajan aseman perusteella, määräytyy osakeyhtiötä perustettaessa perustamisasiakirja allekirjoittamisella. Kaikkien osakkeenomistajien tulee allekirjoittaa kirjallinen perustamissopimus, joka on lain mukaan pakollisesti laadittava asiakirja, jotta osakeyhtiö voidaan perustaa. Osakkeenomistajien oikeudet ja velvollisuudet, toisin sanoen virallinen asema osakeyhtiön jäsenenä syntyy tällä allekirjoituksella ja tahdonilmaisulla.

Osakeyhtiön jäseniin kuuluu myös osakeyhtiön hallituksen jäsenet. Osakeyhtiötä perustettaessa osakeyhtiölle tulee valita hallitus, mikä on lain mukaan pakollista. Osakeyhtiön hallituksen ja sen jäsenet valitsee yhtiökokous, ellei valintaa ole myönnetty hallintoneuvoston tehtäväksi. Hallitusten jäsenten määrästä on niin ikään säädetty laissa. Osakeyhtiön hallitukseen on lain mukaan valittava 1-5 varsinaista jäsentä, tästä voidaan tosin poiketa sopimalla yhtiöjärjestyksessä toisin. Mikäli jäseniä on vähemmän kuin kolme, tulee valita myös vähintään yksi varajäsen.

Toisin kuin hallitus, toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston olemassaolosta päätetään erikseen ja ne valitaan vain, mikäli niin erikseen päätetään ja se koetaan tarpeelliseksi yhtiön toiminnan kannalta. Toimitusjohtaja ja hallintoneuvosto eivät ole pakollisia toimielimiä, toisin kuin hallitus. Toimitusjohtajan valinta on osakeyhtiön hallituksen tehtävä. Hallintoneuvoston jäsenten määrästä on säädetty siten, että hallintoneuvostossa on oltava vähintään kolme jäsentä. Myös osakeyhtiön johdon jäsenten toimikausi ja tehtävät alkavat edellä mainitun perustamissopimuksen allekirjoittamisesta.

Yhtiön johtoon valittavien jäsenten tulee täyttää tietyt kelpoisuusvaatimukset, jotka saattavat koskea henkilöiden pätevyyttä tai asuinpaikkaa taikka he eivät saa toimia muussa asemassa kyseisen osakeyhtiön sisällä. Jotta kaikki seikat tulee huomioitua osakeyhtiötä perustettaessa ja jäseniä valitessa, asia kannattaa tarkistaa lakimieheltämme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa