Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustaminen ja yhtiöjärjestys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiötä perustettaessa yhtiöjärjestyksessä tulee aina mainita vähintään seuraavat tiedot:

  1. yhtiön toiminimi;
  2. kotipaikkana oleva Suomen kunta; sekä
  3. toimiala.

Toiminimestä tulee käydä ilmi, onko kyseessä yksityinen vai julkinen osakeyhtiö käyttämällä em. ilmauksia joko sisällyttämällä ne yhtiön toiminimeen kokonaan taikka lyhenteillä Oy tai Oyj. Toiminimi tulee ilmaista yhtiöjärjestyksessä kaksi- tai useampikielisenä, mikäli yhtiö aikoo sellaista käyttää.

Yhtiöjärjestys voidaan täten antaa hyvin lyhyenä, sillä pakollisia määräyksiä on vain muutama. Muita osakeyhtiön toimintaan liittyviä asioita, kuten osakepääomaa, osakeyhtiön hallituksen kokoonpanoa tai yhtiön tilikautta, säännellään muuten tahdonvaltaisilla tai pakottavilla säännöksillä, joten niitä ei ole pakko sisällyttää yhtiöjärjestykseen.

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiöjärjestyksessä määrätä yhtiön toiminnasta ja toimialasta. Tällainen määräys yhtiön toiminnasta ei kuitenkaan saa olla osakeyhtiölain tai muun lain pakottavan säännöksen taikka hyvän tavan vastainen. Yhtiöjärjestykseen voidaan siis ottaa paljon muitakin ehtoja ja määräyksiä koskien yhtiön toimintaa, kunhan ne eivät riko lakia tai hyvää tapaa.

Oikeusministeriö voi asetuksella säätää osakeyhtiön malliyhtiöjärjestyksestä. Kyseessä on vaihtoehtoinen ja valmis yhtiöjärjestys, jota osakkeenomistajat ja yhtiöt voivat halutessaan käyttää. Tämä tarkoittaa sitä, että osakkeenomistajien sopimistaakkaa yhtiöjärjestyksestä kevennetään ja sopimista helpotetaan, kun käytettävänä on oikeusministeriön hyväksymä valmis malliyhtiöjärjestys.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa