Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustaminen ja vähimmäispääoma

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiö on luonteeltaan niin sanottu pääomayhtiö. Siinä osakkaat vastaavat yhtiön velvoitteista vain sijoittamansa pääomapanoksen määrällä. Tässä mielessä osakeyhtiö poikkeaa merkittävästi niin sanotuista henkilöyhtiöistä, joita ovat avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö.

Osakeyhtiön yleinen periaate on siis osakkaan rajoitettu vastuu. Osakkaat vastaavat yhtiön varoista vain yhtiöön sijoittamallaan varallisuudella. Tämän takia on katsottu välttämättömäksi säätää laissa osakeyhtiön vähimmäisosakepääomasta. Yksityisessä osakeyhtiössä vähimmäisosakepääoma on 2500 euroa. Julkisessa osakeyhtiössä minimiosakepääoma taas on 80 000 euroa. Tämä pääoma tulee olla maksettuna osakeyhtiötä perustettaessa.

Vähimmäisosakepääoma osakeyhtiötä perustettaessa voidaan maksaa myös apporttiomaisuudella. Apportilla tarkoitetaan yhtiöön tehtyä muuta kuin rahamääräistä sijoitusta. Apportin tulee olla sellaista omaisuutta, jolla on yhtiölle taloudellista arvoa. Apporttina ei pidetä työsuoritusta koskevaa sitoumusta. Apporttiomaisuutta voidaan käyttää osakepääoman maksamiseen, jos osakeyhtiön perustamissopimuksessa on sovittu, että apportin käyttäminen osakepääoman maksamiseen on sallittua. Lisäksi yhtiön kaupparekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto siitä, että apportilla on yhtiölle vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa