Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustaminen ja starttiraha

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön perustamiseen on mahdollista saada starttirahaa työ- ja elinkeinotoimiston myöntämänä. Starttirahaa myönnetään enintään 12 kuukaudeksi yritystoiminnan aloittavalle henkilöasiakkaalle hänen toimeentulonsa turvaamiseksi. Starttirahan myöntämiselle on monia ehtoja. Starttirahan suuruus on päivää ja henkilöä kohti työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan suuruinen ilman peruspäivärahan korotusosaa. Starttirahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. 

Osakeyhtiölle myönnettävän starttirahan edellytyksenä on, että siirryt päätoimiseksi yrittäjäksi työttömyyden, palkkatyön tai vastaavan tilanteen taikka sivutoimisen yrittämisen jälkeen ja sinulla on riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan. Aiotulla yritystoiminnalla tulee myös olla mahdollisuus jatkuvaan ja kannattavaan liiketoimintaan. Starttirahaa hakeva henkilöasiakas tai yritys ei myöskään saa olla olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja.

Starttirahan myöntämisen ja maksamisen esteitä on myös monia. Starttirahaa ei myönnetä, jos osakeyhtiön uskotaan takaavan henkilön kohtuullisen toimeentulon yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa. Starttirahaa ei myönnetä osakeyhtiölle, jonka arvioidaan vähäistä enemmän vääristävän samoja tuotteita tai palvelujen tarjoavien välistä kilpailua eikä myöskään osakeyhtiölle, jonka päätoiminen yritystoiminta on aloitettu ennen päätöstä tuen myöntämisestä. 

Starttiraha on luonteeltaan vähämerkityksinen de minimis- tuki. Valtio tukee yrityksiä enintään 200 000 eurolla kuluvan ja kahden edeltävän vuoden aikana. Se on merkitykseltään niin vähäistä, että vaikka se rikkookin EU:n kilpailulainsäädäntöä, siitä ei tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa