Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustaminen ja rahoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön perustaminen rahoitetaan mahdollisten lainojen lisäksi osakkeista suoritettavalla merkintähinnalla. Toisin kuin henkilöyhtiöissä (eli avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä), osakeyhtiöissä ei ole yhtiömiehiä, jotka henkilökohtaisella omaisuudellaan vastaisivat osakeyhtiön rahoituksen järjestämisestä. Osakeyhtiön rahoitus hoidetaan yhtiötä perustettaessa osakkeilla, jotka ovat osakeyhtiön väline rahoituksen hankkimiseen. Osakkeenomistajiksi haluavat merkitsevät itselleen yhtiön osakkeita, eli toisin sanoen hankkivat omistusoikeuden osakkeisiin. Osakkeet tuottavat omistusoikeuden osuuteen yhtiön osakepääomasta.

Osakkeiden merkintähinta maksetaan yleensä rahana, mikä on kaikista kätevintä ja myös yhtiön rahoituksen kannalta helpoin vaihtoehto. Rahamaksu on helppo ja nopea suorittaa, minkä lisäksi rahaluontoinen merkintähinta on välittömästi yhtiön hyödynnettävissä. Osakeyhtiölaissa on kuitenkin säädetty, että osakkeen merkintähinta voidaan maksaa myös muulla omaisuudella kuin rahamaksulla, kunhan sillä on rahamaksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Tästä maksuna pidettävästä omaisuudesta käytetään termiä apporttiomaisuus. Osakkeen merkinnästä suoritettava apporttiomaisuus voi olla esimerkiksi kiinteistö tai muu vastaavanlainen rahallisesti arvokas omaisuus. Jotta osakkeen merkintähinta voidaan maksaa tällaisella apporttiomaisuudella, eli muulla kuin rahamaksulla, tulee tästä oikeudesta tai velvollisuudesta kuitenkin määrätä osakeyhtiön perustamissopimuksessa. Ilman tällaista osakeyhtiön suostumusta rahoituksen hankkiminen apporttiomaisuudella ei onnistu.

Osakeyhtiön rahoitus hankitaan siis osakkeita hyödyntämällä. Osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeenomistajien maksamista merkintähinnoista muodostuu yhtiön rahoitus. Jotta osakeyhtiö voidaan perustaa, tulee rahoituksen täyttää myös vähimmäisosakepääoman määrävaatimukset. Osakeyhtiön perustamiseen vaadittavan pääoman määrä riippuu siitä, onko perustettava yhtiö yksityinen vai julkinen osakeyhtiö. Yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2 500 euroa ja julkisen osakeyhtiön 80 000 euroa. Osakkeiden merkinnästä suoritettavien merkintähintojen summa tulee yhteenlaskettuna olla edellä mainitun verran, jotta osakeyhtiöllä on tarpeeksi rahoitusta tullakseen perustetuksi.

Mikäli sinulla on kysyttävää osakeyhtiön perustamiseen ja rahoitukseen liittyvissä asioissa, kannattaa ottaa yhteys lakipuhelimeemme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa