Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustaminen ja perustamissopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiötä perustettaessa laaditaan perustamissopimus, joka tulee laatia kirjallisessa muodossa. Kaikkien osakkeenomistajien tulee allekirjoittaa tämä perustamissopimus, mikä kuvaa osakkeenomistajien yksimielistä tahtoa osakeyhtiön perustamiseen ja perustamissopimuksessa mainittujen ehtojen hyväksymiseen. Varsinaista perustamiskokousta ei tarvitse pitää. Allekirjoituksellaan osakkeenomistaja vahvistaa merkitsevänsä itselleen osakemäärän, joka perustamissopimukseen on merkitty. Perustamissopimuksen allekirjoittaminen käynnistää myös osakeyhtiön johtohenkilöiden ja tilintarkastajien toimikauden, mistä lähtien he alkavat hoitamaan tehtäviään osakeyhtiössä.

Sopimuksen on oltava kirjallinen ja sen on täytettävä osakeyhtiölain mukaiset vähimmäisvaatimukset, eli siinä on mainittava vähintään:

  1. Sopimuksen päivämäärä
  2. Osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet
  3. Osakkeesta yhtiölle maksettava määrä (tämä voidaan ilmoittaa rahana tai muuna omaisuutena kuin rahana eli ns. apporttina)
  4. Osakkeen maksuaika, eli mihin päivämäärään mennessä merkityt osakkeet on maksettava (osakkeet on oltava maksettuna yhtiön rekisteröimispäivään mennessä)
  5. Osakeyhtiön hallituksen jäsenet

Myös yhtiöjärjestyksen tulee olla perustamissopimuksen liitteenä tai osana perustamissopimusta. Yhtiön tilikaudesta pitää määrätä joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä.

Tämä on perustamissopimuksen vähimmäissisältö. Jos näitä pakottavia säännöksiä tai kirjallista muotovaatimusta ei noudateta, osakeyhtiötä ei voida rekisteröidä. Perustamissopimuksessa voidaan mainita myös yhtiön johtohenkilöt, kuten toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Perustamissopimuksessa voidaan nimetä hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Perustamissopimus kuuluu sopimusvapauden piiriin muilta kuin edeltä mainituin osin ja siksi se on parasta laatia yhteistyössä lakimiehen kanssa, jotta se saadaan sopimaan juuri sinun tarpeisiisi. Yhdessä lakimiehen kanssa voit laatia yhtiösi tarkoitukseen sopivan perustamissopimuksen ja olla varma, että osakeyhtiölain vaatimukset täyttyvät.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa