Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustaminen ja apporttiomaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön perustamissopimuksessa on oltava maininta siitä, mikä on osakkeesta yhtiölle maksettava hinta ja missä ajassa se tulee maksaa. Merkintähinta ilmaistaan rahamääräisenä ja lähtökohtaisesti osakkeen hinta myös maksetaan rahassa. On kuitenkin mahdollista, että perustamissopimuksessa sovitaan siitä, että merkintähinta maksetaan kokonaan tai osittain muuten kuin rahassa, eli niin kutsuttuna apporttiomaisuutena.

Apporttiomaisuutta ei voi olla sitoumus työn tai palvelun suorittamiseksi yhtiölle. Apportin arvon on aina vastattava vähintään osakkeiden taloudellista arvoa. Apportin arvo saa olla kuitenkin suurempi kuin merkintähinta. Perustamissopimuksessa tai sen liitteenä on aina oltava tarkempi selvitys käytetystä apporttiomaisuudesta. Apporttiomaisuus on yksilöitävä ja samalla selvitettävä maksettu merkintähinta ja omaisuuden arvostamisessa käytetyt periaatteet. Osakkeen merkintämaksun on oltava myös kokonaan suoritettu siinä vaiheessa, kun perustaminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi. Jos apportin arvo ei vastaa osakkeiden arvoa, osakkeiden merkitsijä joutuu suorittamaan erotuksen määrän yhtiölle yleensä rahassa. Osakeyhtiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja voivat joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos he hyväksyvät apporttiomaisuudella suoritetun osakkeiden merkintämaksun ja myöhemmin todetaan, ettei apportin arvo todellisuudessa vastaakaan osakkeiden arvoa.

Jos osakeyhtiötä perustettaessa pääomana halutaan käyttää muuta omaisuutta kuin rahaa, se voidaan tehdä apporttiomaisuuden avulla. Tässä tapauksessa rekisteriviranomaiselle on kuitenkin toimitettava rekisteri ilmoituksen yhteydessä tilintarkastajan lausunto siitä, että apporttiomaisuudella on vähintään merkintähintaa vastaava arvo yhtiölle. Tällä ja muilla apporttiomaisuuden maksuun liittyvillä määräyksillä turvataan sitä, että yhtiö saa osakkeista täyden maksun. Jos tarvitset apua apporttiomaisuuteen liittyen, kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa