Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön perustaminen ja apportti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön perusperiaatteena on osakkeenomistajien rajoitettu vastuu yhtiön velvoitteista. Tässä mielessä osakeyhtiö poikkeaa henkilöyhtiöistä, joissa yhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista omalla henkilökohtaisella varallisuudellaan. Osakkeenomistajat puolestaan vastaavat osakeyhtiön velvoitteista vain sijoittamansa pääomapanoksen määrään asti. Osakeyhtiön rajoitetun vastuun periaate on yhteydessä siihen, että on katsottu tarpeelliseksi määrätä lain tasolla yhtiön vähimmäisosakepääomasta, joka voi sisältää myös muuta omaisuutta kuin rahaa.

Perustettavaan osakeyhtiöön voidaan tehdä sijoitus apporttiomaisuudella. Apportilla tarkoitetaan osakkeiden merkintähinnan maksamista osittain tai kokonaan muulla omaisuudella rahan sijasta. Apportti voi olla esimerkiksi koneita tai laitteita tai yhtiöön voidaan sijoittaa apporttina myös kokonainen yksityisliike– apporttina ei kuitenkaan pidetä työsuoritusta koskevaa sitoumusta. Apporttiomaisuutena pidetään myös merkintähintaa, joka on maksettu rahana niin, että yhtiön edellytetään hankkivan sitä vastaan omaisuutta. Apporttiomaisuudella tulee olla aina vähintään merkinnästä suoritettavaa maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.

Yksityisen osakeyhtiön perustaminen edellyttää vähintään 2 500 euron osakepääomaa, kun taas julkisen osakeyhtiön perustaminen tai yksityisen osakeyhtiön muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi edellyttää vähintään 80 000 euron osakepääomaa. Tämä pääoma tulee olla maksettuna yhtiön tilille – tai luovutettuna yhtiölle siltä osin kuin merkintä maksetaan apporttiomaisuudella – ennen kuin osakeyhtiön perustamista koskeva ilmoitus toimitetaan kaupparekisteriin.

Määräys merkintähinnan maksamisesta apporttiomaisuudella on otettava yhtiön perustamissopimukseen. Perustamissopimukseen on myös liitettävä selvitys, jossa yksilöidään apporttiomaisuus, sillä suoritettu maksu ja omaisuuden arvostamiseen liittyvät seikat ja arvostusmenetelmät. Kaupparekisteriin toimitettavaan yhtiön perustamisilmoitukseen on myös liitettävä tilintarkastajan lausunto siitä, että apporttiomaisuudella on yhtiölle vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Mikäli apporttiomaisuuden arvoa ei ole selvitetty perustamissopimuksessa, merkitsijän tulee näyttää, että omaisuudella oli rahamaksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Mikäli omaisuuden arvo ei riitä kattamaan merkintähintaa, puuttuva osuus on maksettava rahassa.

Huomioi, että osakkeiden merkintä apporttiomaisuudella ja etenkin omaisuuden arvostaminen on monimutkaisempaa kuin merkintähinnan maksaminen rahalla. Mikäli sinulla on kysyttävää aiheesta, älä epäröi ottaa yhteyttä lakipuhelimeen!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa